Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kryptingumas

Keila Ochoa
2017 July 17 d.

„Viešpats mūsų Dievas (...) tepalenkia mūsų širdis prie savęs, kad vaikščiotume Jo keliais“ (1 Kar 8, 57-58).

Prieš keletą mėnesių gavau laišką, kviečiantį mane prisijungti prie „kryptingai siekiančių tikslo žmonių“ bendruomenės. Pasidomėjau, ką reiškia žodis „kryptingumas“. O jis apibūdina žmogų, kuris yra labai motyvuotas pasiekti tikslą ir dėl to pasirengęs sunkiai dirbti bei daryti ryžtingus sprendimus.

Ar gerai būti kryptingu žmogumi? Taip, jeigu tikslas atitinka svarbiausią motyvą: „Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei“ (1 Kor 10, 31). Deja, mes daug ką darome, norėdami išgarsinti savo pačių vardą. Po pasaulinio tvano žmonės nusprendė: „Pastatykime bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą, prieš išsiskirstydami į visus kraštus!“ (Pr 11, 4). Jie norėjo likti amžinai garsiais ir sukurti vienintelį žmonijos centrą. Tačiau viskas baigėsi blogai, nes jie, nors ir buvo labai kryptingi, nesiekė Dievui šlovės.

Visiškai priešingai elgėsi Saliamonas. Pašventinant šventyklą, jis pasakė: „Aš (...) kaip Viešpats buvo pažadėjęs (...) pastačiau namus Viešpaties, Izraelio Dievo, vardui“ (1 Kar 8, 20). O paskui pasimeldė: „Viešpats mūsų Dievas (...) tepalenkia mūsų širdis prie savęs, kad vaikščiotume Jo keliais“ (1 Kar 8, 57-58).

Jei mūsų didžiausias troškimas – pašlovinti Dievą ir klusniai Jam gyventi, tai mes tampame kryptingais žmonėmis, kurie myli Jėzų ir tarnauja Jam Šventosios Dvasios galia. Tegul mūsų malda bus Saliamono maldos atgarsis. Tebūna mūsų širdys tobulos prieš Viešpatį, mūsų Dievą, kad gyventume pagal Jo nuostatas ir vykdytume Jo įsakymus (1 Kar 8, 61).

Tėve, suteik man troškimą paklusti Tau ir viską daryti Tavo šlovei.

Viską darykite Dievo garbei.

© Our Daily Bread