Dvasiniai skaitiniai

Taikos ryšys

Amy Boucher Pye
2017 July 17 d.

„Siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais“ (Ef 4, 3).

Kai su drauge e-paštu susiginčijome vienu klausimu ir mūsų nuomonės išsiskyrė, ji man nebeatrašė. Galbūt aš perlenkiau? Nenorėjau įkyrėdama pabloginti jai situacijos, tačiau visko taip palikti taip pat nenorėjau. Juo labiau, kad ji rengėsi išvykti į tolimą kelionę. Dažnai paskutinėmis dienomis ją prisimindama, už ją meldžiausi, tačiau nežinojau ko griebtis. O paskui vieną rytą išėjau pasivaikščioti į netolimą parką ir pamačiau ją. Pamačiusi mane, ji apsiniaukė. „Viešpatie, dėkoju, kad Tu davei galimybę pasikalbėti“ – tyliai sušnibždėjau aš, prieidama prie jos su draugiška šypsena. Mes atvirai pasikalbėjome, ir įtampa pranyko.

Kartais, kai santykiuose atsiranda skausmas ar tylėjimas, mums atrodo, jog jau nieko nebeįmanoma padaryti. Tačiau, kaip laiške Efeziečiams rašo apaštalas Paulius, mes esame pašaukti siekti išsaugoti Dvasios vienybę ir taiką, apsirengdami romumu, nuolankumu ir kantrybe bei prašydami Dievo ištaisyti sugriautus santykius. Viešpats trokšta, kad mes būtume vieningi. Šventosios Dvasios veikimu Jis gali vėl sutaikyti savo vaikus, kad ir panaudodamas atsitiktinį susitikimą parke.

Ar jums pasitaikydavo nelaukti susitikimai, kuriuose buvo matomas Dievo planas? Kaip jūs galite palaikyti taiką ir vienybę bažnyčioje?

Dievas tarp krikščionių nori matyti vienybę. 

© Our Daily Bread