Dvasiniai skaitiniai

Griauti užtvaras

Xochitl Dixon
2017 July 17 d.

„Aš nebebūsiu su jumis, jei nepašalinsite prakeikimo tarp savųjų“ (Joz 7, 12).

Reikėjo parašyti straipsni, spaudė terminai, tačiau man nedavė ramybės ryte įvykęs kivirčas su mano vyru. Aš žiūrėjau į mirksintį kursorių, pirštai nerangiai gulėjo ant klavišų. „Viešpatie, jis taip pat buvo neteisus...“

Kai kompiuterio ekranas užgeso, aš jau galvojau apie kitką. Mano neteisingas elgesys ne tik trukdė dirbti. Jis sugriovė mano santykius ir su sutuoktiniu, ir su Dievu.

Aš paėmiau telefoną, nurijau išdidumą ir paprašiau atleidimo. O, kokia laimė! Kitame laido gale mano vyras taip pat atsiprašė! Džiaugdamasi taika ir širdin sugrįžusia ramybe, aš padėkojau Dievui ir laiku užbaigiau straipsnį.

Izraelitai taip pat patyrė asmeninės nuodėmės skausmą ir santykių su Dievu atstatymo (grąžinimo) džiaugsmą. Jozuė perspėjo Dievo tautą, kad ji nekovotų Jeriche dėl grobio (Joz 6, 17-18), tačiau Achanas pasiėmė keletą brangių daiktų ir paslėpė savo palapinėje (Joz 7, 1). Tik po to, kai buvo aptikta ir išpažinta ši nuodėmė (Joz 4, 4-12), tauta susitaikė su Dievu.

Panašiai kaip Achanas, mes ne visada suvokiame, kaip „slepiama palapinėje nuodėmė“ užkerta kelią į Dievo širdį ir veikia aplinkinius. Pripažindami Jėzų Kristų Viešpačiu, atgailaudami dėl nuodėmės ir siekdami atleidimo, mes paklojame pagrindą sveikiems ir tikriems santykiams su Dievu ir žmonėmis. Kasdien paklusdami mylinčiajam Kūrėjui ir Globėjui, mes galime Jam tarnauti ir taip pat džiaugtis Jo dalyvavimu.

Viešpatie, padėk mums pripažinti, išpažinti ir palikti savo nuodėmes, kad galėtume su Tavimi ir žmonėmis išsaugoti gerus santykius.

Dievas gali išvalyti mūsų nuodėmingas širdis nuo bet kokios nuodėmės.

© Our Daily Bread