Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Žiedas ir gailestingumas

Keila Ochoa
2017 June 21 d.

„Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.“ (Hbr 8, 12).

Žiūrėdama į savo ranką, aš prisimenu, jog pamečiau vestuvinį žiedą. Kelionei kraudama lagaminą, aš kažkur jį nukišau ir iki šiol neturiu nei menkiausio supratimo, kur jo ieškoti.

Kaip reikėjo pasakyti vyrui, kad taip žioplai jį pamečiau? Aš drebėjau iš baimės, įsivaizduodama, kaip jis nusimins. Tačiau jis labiau susirūpino dėl manęs ir mano išgyvenimų, negu dėl pamesto žiedo. Nepaisant to, aš ir toliau stengiuosi kuo nors pelnyti jo palankumą. Jis, priešingai, šio įvykio niekuomet neprisimena.

Mes taip dažnai prisimename savo nuodėmes, kad jaučiame, jog turime kažką padaryti, norėdami užsitarnauti Dievo atleidimą. Tačiau Jis pasakė, kad mes esame išgelbėti malone per tikėjimą, o ne dėl darbų (Ef 2, 8-9). Kalbėdamas apie naują sandorą, Dievas pažadėjo Izraeliui: „Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu“ (Jer 31, 34). Mes atsigręžėme į Dievą, kuris atleidžia ir daugiau mūsų ankstesnių nuodėmių nebeprisimena. 

Praeitis vis dar gali liūdinti, tačiau mums reikia patikėti Jo pažadu ir tuo, jog malonė ir atleidimas duodamas veltui per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Šis faktas turėtų paskatinti mus būti dėkingais ir pasitikinčiais bei stiprinti tikėjimą. Kai Dievas atleidžia, Jis užmiršta mūsų nuodėmes visam laikui.

Brangus Viešpatie, dėkoju Tau už gailestingumą, išgelbėjimą ir nuodėmių atleidimą Kristuje Jėzuje. Dėkoju, kad ta dovana nepriklauso nuo mano darbų.

Gailestingumas ir išgelbėjimas yra neužsitarnautos dovanos.  

© Our Daily Bread