Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ko mes norime?

Tim Gustafson
2017 June 21 d.

„Jis prikėlęs iš mirusiųjų Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.“ (Rom 8, 11).

„Aš prisimenu, kai gatvėmis važinėjo arklius vadeliojantys vežikai, ir per televizorių mačiau žmogų Mėnulyje“, – pasakė pagyvenęs žmogus savo anūkei, kuri neseniai man papasakojo šį pokalbį. Po to jis liūdnai pridūrė: „Tačiau aš ir neįsivaizdavau, kaip greitai gali prabėgti laikas“. Iš tikrųjų gyvenimas yra trumpas. Daugelis iš mūsų atsigręžiame į Kristų, nes norime gyventi amžinai. Tai nėra blogai, tačiau mes ne visuomet iš tiesų suprantame, kas yra amžinasis gyvenimas. Mes sunkiai pakeliame daugelį nemalonių šio pasaulio reiškinių. Mes norime kažko geresnio ir tikimės, kad tai įvyks ateityje. „Greičiau pabaigti mokyklą. Greičiau pradėti dirbti. Greičiau ištekėti. Greičiau išeiti į pensiją. Greičiau...“ O kada nors mes ištarsime tuos pačius žodžius, kuriuos pasakė senelis, liūdintis dėl taip greitai prabėgusio gyvenimo.  

O tiesa yra ta, jog mes jau dabar turime amžinąjį gyvenimą. Apaštalas Paulius rašo: „Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo.“ (Rom 8, 2). Ir pridūrė: „Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal Dvasią – dvasiškai“ (Rom 8, 5). Kitais žodžiais tariant, po to, kai mes ateiname pas Kristų, mūsų troškimai turi pasikeisti. Mums savaime duodama tai, ko mes labiausiai trokštame. „Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė“ (Rom 8, 6).

Tai vienas iš didžiausių  gyvenimo paklydimų, kad mes turime būti kažkur kitur, daryti ką nors kita, susipažinti su dar vienu (kažkokiu) žmogumi, - štai tuomet prasidės tikras gyvenimas. Radę gyvenimą Jėzuje Kristuje, mes savo apgailestavimus dėl greitai prabėgančio gyvenimo pakeičiame visišku džiaugsmu, kad esame su Juo dabar ir būsime amžinybėje.

Viešpatie, Tu pasakei, jog atėjai mums duoti gyvenimą ir apsčiai jo duoti. Tačiau mes taip dažnai turime savo pačių planus ir neteisingus tikslus. Atleisk mums ir padėk trokšti to paties, ko ir Tu.

Norint gyventi amžinai, reikia leisti Kristui gyventi mumyse dabar.

© Our Daily Bread