Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Viskas, ko reikia

David C. McCasland
2017 June 21 d.

„Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe“ (2 Pt 1, 3).

Aš dažnai jaučiuosi visiškas bejėgis dėl sunkių užduočių, su kuriomis susiduriu. Ar kai reikia dirbti sekmadienio mokykloje, ar taryboje, ar rašant šiai knygai straipsnius. Atrodo, jog užduotys viršija mano kuklius gabumus. Kaip ir Petrui man reikia daug ko išmokti.

Naujasis Testamentas pasakoja apie Petro, mėginusio sekti paskui Viešpatį, nesėkmes. Eidamas vandens paviršiumi, drąsusis apaštalas išsigando ir ėmė skęsti (Mt 14, 25-31). Kai areštavo Kristų, jis išsigynė, kad nepažįsta savo Mokytojo (Mk 14, 66-72). Tačiau Petro gyvenimą pakeitė jo susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu ir Šventosios Dvasios jėga. Petras suprato, kad „Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe“ (2 Pt 1, 3). Stebėtinas pareiškimas žmogaus, kuris turėjo tiek trūkumų!   

„Drauge Jis (Dievas) davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais“ (2 Pt 1, 4). Mūsų santykiai su Jėzumi Kristumi yra šaltinis išminties, kantrybės ir jėgos, kurie reikalingi, kad pagarbintume Dievą, padėtume kitiems ir susidorotume su šios dienos užduotimis. Su Jo pagalba mes galime nugalėti neryžtingumą ir savo bejėgiškumo jausmą.

Bet kuriose aplinkybėse Jis mums duoda viską, ko reikia, kad pasitarnautume Jam ir Jį pašlovintume.

Dėkoju, Tau Tėve, kad Tu dovanoji man viską, ko reikia tarnauti Tau ir padėti kitiems. Padėk man Tave pagarbinti visuose darbuose.

Dievas žada dovanoti viską, ko reikia, kad Jį pagarbintume savo gyvenime.

© Our Daily Bread