Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Vaistai nuo pavydo

Alyson Kieda
2017 June 15 d.

„Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą.“ (1 Sam 18, 9).

Aš su malonumu sutikau pasėdėti su vaikaičiais, kol jų tėvai tvarkė savo reikalus. Pasisveikindama apkabinau berniukus ir paskui paklausiau, ką jie veikė savaitgalį. Trejų metų Bridžeris gyvai ir ilgokai pasakojo, kaip jis svečiavosi pas dėdę ir tetą. Jis valgė ledus ir sukosi karusele, o paskui visi drauge žiūrėjo filmą. Po jo savo nuotykius turėjo pasakoti penkiametis Samuelis. Kai aš pasidomėjau, ką jis veikė, jis trumpai atsakė: „Žygis“. „Ar tau patiko?“ – paklausiau aš. „Nelabai“, - niūriai atsakė jis.

Samuelis jautė visiems gerai pažįstamą jausmą – pavydą. Kai jis išgirdo apie ledus ir karuselę, pamiršo, kaip jam buvo smagu žygyje su tėvu.

Mes galime tapti pavydo aukomis. Karalius Saulius pateko į šio siaubingo jausmo žabangas, kai išgirdo moteris dainuojant Dovydą šlovinančias dainas: „Moterys dainuodamos kartojo: ‘Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas dešimtis tūkstančių‘. Saulius labai supyko (...) ir nuo tos dienos ėmė stebėti Dovydą“ (1 Sam 18, 7-9). Jį taip apėmė pavydas, kad jis labiau už viską pasaulyje norėjo nužudyti Dovydą!

Lyginti save su kitais – kvailas ir žlugdantis žaidimas. Kas nors būtinai turės tai, ko jūs neturite. Tačiau Dievas jau padovanojo mums daugybę palaiminimų, įskaitant ir gyvenimą žemėje bei pažadą visiems tikintiesiems turėti amžinąjį gyvenimą, kai pasitikėdami Jo pagalba ir už viską Jam dėkodami, mes sugebėsime įveikti pavydą.

Viešpatie, Tu dovanojai mums gyvenimą ir pažadėjai amžinąjį gyvenimą, jeigu mes Tave priimsime kaip savo Gelbėtoją. Už tai ir daugelį kitų palaiminimų mes Tave šloviname.

Vaistas nuo pavydo - padėkos žodžiai Dievui.

© Our Daily Bread