Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Aprengti Dievu

Amy Boucher Pye
2017 June 15 d.

„Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu puošniais rūbais!“ (Zch 3, 4).

Kai mano vaikai buvo maži, jie mėgo žaisti smėlyje ir, žinoma, greitai tapdavo panašūs į linksmus paršelius. Dėl jų gerovės ir švaros aš ant namų slenksčio juos nurengdavau, įsupdavau į rankšluosčius, ir po to jie eidavo į vonią. Ten vandeniu ir muilu aš juos vėl paversdavau švariais mažyliais.

Zacharijui duotame regėjime pasirodė Jozuė, tų dienų vyriausias kunigas, apsivilkęs nešvariais drabužiais, kurie simbolizavo jo nuodėmes ir kaltes (Zch 3, 3). Viešpats liepė nuvilkti jo nešvarius drabužius ir aprengti brangiais ir puošniais rūbais (Zch 3, 5). Nauja mitra ir rūbai (arnotas) parodė, jog Viešpats pašalino visas jo nuodėmes ir kaltes.

Dėka gelbstinčio Jėzaus Kristaus darbo mes taip pat galime būti apvalyti ir išvaduoti nuo visokio blogio, kurį padarėme. Jo mirtis ant kryžiaus – štai priežastis, dėl kurios Dievas mums atleidžia visas nuodėmes ir aprengia teisumo drabužiais, pavadindamas mus savo sūnumis ir dukterimis. Mums jau nebepriklauso mūsų praeities nedorybės (ar tai būtų melas, ar paskalos, vagystės, šmeižtai ar kas nors kita). Mes iš Dievo gauname naujus vardus, kuriuos Jis duoda savo mylimiesiems. Dabar mes švarūs, laisvi ir atnaujinti.

Prašykite Dievo, kad pašalintų visus nešvarumus, kuriuos nešiojate ant savęs, ir kad apvilktų specialiai jums paruoštais, iškilmingais rūbais.

Viešpatie Jėzau, dėka Tavo gelbstinčios mirties ant kryžiaus, mes gauname malonę ir mums būna  atleista. Padėk suvokti Tavo meilės didį ir šlovinti Tavo vardą.

Kas nuplaus mano nuodėmę? Jėzus Kristus!

© Our Daily Bread