Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tikras draugas

David H.Roper
2017 May 19 d.

„Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno“ (Pr 14, 18).

Poetas Samuelis Fosas (Samuel Foss) rašė: “Leiskite man gyventi kelkraštyje ir būti paprastų žmonių draugu“. Štai kuo aš noriu būti – paprastų žmonių draugas! Noriu stovėti prie kelio, laukdamas pavargusių keleivių. Ieškoti tų, kurie yra įskaudinti ir nuskriausti gyvenimo, nešioti nusiminusių ir prislėgtųjų naštas. Geru žodžiu guosti ir drąsinti juos, o paskui išleisti toliau keliauti. Vargu, ar aš galėsiu išspręsti jų problemas, tačiau galiu juos paprasčiausiai palaiminti tuo, ką pats turiu.

Melchizedekas, Salemo karalius ir aukščiausiojo Dievo kunigas palaimino Abromą, kai šis, nugalėjęs nelygioje kovoje, pavargęs grįžo namo (Pr 14 skyrius) „Palaiminimas“ nėra tik paprastas gražus žodis. Laimindami žmogų, mes užnešame jį pas Tą, Kuris yra visokių palaiminimų šaltinis. Melchizedekas palaimino Abromą sakydamas: „Tebūna Abromas palaimintas aukščiausiojo Dievo, dangaus ir žemės valdovo!“ (Pr 14, 19).

Mes galime laiminti žmones melsdamiesi už juos ir mintimis atvesti juos su savimi prie malonės sosto, kad „gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Hbr 4, 16).

Viešpatie Jėzau, išmokyk mus tapti tikrais draugais. Dovanok mums akis, kad galėtume matyti žmonių poreikius ir širdį, kad rastume jiems laiko. Padėk juos vesti pas Tave, gyvenimo šaltinį.

Svarbi meilės dalis – dėmesys.  

© Our Daily Bread