Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Geriausias Draugas

James Banks
2017 May 19 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12).

Kai man buvo dvylika metų, mūsų šeima persikraustė į miestą, esantį dykumoje. Mano naujoje mokykloje, po pamokos sporto salėje mes atsistojome į eilę prie geriamojo vandens fontanėlio. Aš buvau jaunesnis už savo klasės draugus, be to, dar ir liesas, todėl mane dažnai iš eilės išstumdavo. Kartą mano draugas Chosė (didelis ir stiprus jaunuolis) tai pamatė. Jis tuojau pat mane užstojo ir viena ranka išvalė man kelią. „Ei, jūs, - šūktelėjo jis, - Banksas gers pirmas!“ Po to dėl fontanėlio nebebuvo jokių problemų.

Jėzus suprato, kas yra skriaudos ir priespauda. Biblijoje yra pasakyta: „Jis paniekintas ir žmonių atmestas“ (Iz 53, 3). Tačiau Jėzus nebuvo tik paprasta auka, Jis tapo dar ir mūsų užtarėju. Atduodamas Savo gyvybę, Viešpats atvėrė mums naują ir gyvą kelią (Hbr 10, 20). Jis dėl mūsų atliko tai, ko mes patys niekuomet nebūtume galėję padaryti; Jis apdovanojo išganymu visus, kurie atgailavo dėl savo nuodėmių ir Juo pasitikėjo.

Jėzus yra pats geriausias Draugas iš visų, kurie tik gali būti. Jis pasakė: „Ateinančio pas Mane Aš neišvarysiu lauk“ (Jn 6, 37). Žmonės gali mus laikyti per tam tikrą atstumą, o taip pat ir visai pavaryti, tačiau Dievas per kryžių atvėrė savo glėbį, apkabino mus. Koks didis yra mūsų Gelbėtojas!

Gelbėjimo darbas yra atliktas, Šventas įstatymas yra išpildytas. Jėzaus kapas – tuščias; Atverti rojaus vartai – Čarlzas Veslis (Charles Wesley).

Dievui išgelbėjimo dovana neįsivaizduojamai brangiai kainavo.

© Our Daily Bread