Dvasiniai skaitiniai

Smulkmenos

Anne Cetas
2017 April 24 d.

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena gera dovana yra iš aukštybių“ (Jok 1, 17).

Kai paskambino mano draugė Glorija, aš iš karto jos balse pajutau džiaugsmą. Netrukus išaiškėjo ir priežastis. Dėl ligos ji negalėjo išeiti iš namų bei lankyti bažnyčios, tačiau buvo rastas sprendimas. „Sūnus prijungė prie kompiuterio naujas kolonėles, ir dabar aš galėsiu būti bažnyčioje!“ Vietinė bendruomenė tiesiai į eterį transliavo pamaldas. Ji dėkojo Dievui už Jo gerumą ir už „geriausią sūnaus dovaną“.

Glorija yra dėkingos širdies pavyzdys. Nepaisant daugelio sunkumų, ji lieka dėkinga net už kasdienius dalykus – už saulę, šeimą ir kaimynus, už jaukias vienumos akimirkas su Dievu bei už būstą. Ji visur mato Dievo ranką ir pasakoja kitiems apie savo džiaugsmus.

Mes nežinome, su kokiais sunkumais buvo susidūręs 116 psalmės autorius. Kai kurie aiškintojai mano, jog tai buvo liga, nes jis rašo: „Mirties skausmai apėmė mane“ (Ps 116, 3). Tačiau toliau jis dėkoja Dievui, nes Jis vis dėlto jį išlaisvino ir jam padėjo (Ps 116, 5-6).

Kai esame prislėgti naštos, mums būna sunku pakilti. Tačiau jei mes pakilsime, pamatysime, jog Jis yra visų gerų dovanų – didelių ir mažų – Davėjas mūsų gyvenime, ir išmoksime Jį garbinti už tai.

„Kuo gi Viešpačiui atsilyginsiu už visas Jo geradarystes? (...) Tau padėkos auką aukosiu, šauksiuosi Viešpaties vardo“ (Ps 116, 12. 17).

Gyrius Dievui mus pagauna savaime, kai imame skaičiuoti savo palaiminimus.

© Our Daily Bread