Dvasiniai skaitiniai

Namuose su Jėzumi

Amy Boucher Pye
2017 April 24 d.

„Einu jums vietos paruošti“ (Jn 14, 2).

Svečiuose gerai, bet namuose geriausia. Ši patarlė atspindi giliai mumyse įsišaknijusį norą turėti nuolatinę ramią vietą, patikimą prieglobstį. Į šį pamatinį žmogaus norą Jėzus atkreipė dėmesį, kai būdamas drauge su mokiniais, po paskutinės vakarienės jiems pranešė apie artėjančią savo mirtį ir prisikėlimą. Jis pažadėjo apaštalams, kad nors Jam dabar reikia išeiti, Jis vėl pas juos sugrįš. O prieš tai dangiškojo Tėvo namuose jiems paruoš amžinąsias buveines.

Jis sukūrė tą ramybės vietą jiems ir mums, išpildęs Dievo įstatymo reikalavimus, numirdamas kaip nenuodėminga auka ant kryžiaus. Jis patikino mokinius, kad nepaliks jų našlaičiais ir ateis pas juos. Jiems nereikėjo bijoti ar nerimauti dėl savo gyvenimo, ar jis būtų žemėje ar danguje.

Kartu su jais ir mes taip pat galime guostis ir pasitikėti Viešpaties žodžiais, nes tikime, jog Jis danguje ruošia namus, į kuriuos savo laiku mus įves. Tačiau biblinė namų su Kristumi idėja tuo neapsiriboja. Be dangaus buveinių Jis pačiuose mumyse dar kuria savo namus (žr. Jn 14, 23). Kur begyventume, mes priklausome Jėzui Kristui, palaikomi Jo meilės ir apsupti Jo ramybės. Su Juo – visur namai.

Viešpatie Jėzau Kristau, jeigu mes pasijusime išrauti iš savo gimtųjų namų, primink mūsų širdims, kad Tu esi mūsų namai. Padėk su visais, su kuo susitinkame, kalbėti apie Tavo buveines.

Jėzus mums ruošia vietą amžinam gyvenimui.

© Our Daily Bread