Dvasiniai skaitiniai

Pasitikėjimas

Kristen Holmberg
2017 April 24 d.

„Viešpats tarė Abromui: ‚eik į kraštą, kurį tau parodysiu‘ “ (Pr  12, 1).

Vestuvių metinių proga mano vyras išnuomojo dviratį-tandemą, kad surengtume bendrą romantišką kelionę. Kai mes pajudėjome, aš iš savo užpakalinės vietos pamačiau, jog priekinį vaizdą man uždengia platūs vyro pečiai, o dviračio vairas yra tvirtai fiksuotas, tad aš negaliu vairuoti. Tik priekinis vairas nustatinėjo kryptį, o mano vairas tarnavo tik tam, kad galėčiau atremti rankas. Turėjau paprastą pasirinkimą: arba sielvartauti dėl iškilusių apribojimų, arba pasitikėti Miku ir džiaugtis, jog aš neatsakau už kelionės kryptį ir saugumą.

Kai Dievas liepė Abromui palikti savo namus ir gimines, Jis nesuteikė jokios informacijos apie kelionės paskirties vietą. Jokių geografinių koordinačių. Nė neapibūdino naujos žemės ir jos gamtinių turtų. Net nenurodė, kiek laiko truks kelionė. Dievas patriarchui tiesiog pasakė eiti ten, kur Jis nurodys. Abromo paklusnumas Dievo nurodymui, nepaisant detalių trūkumo (kurias taip trokšta žinoti dauguma žmonių), tapo tikėjimo žygdarbiu (Hbr 11, 8).

Jeigu mes taip pat susidursime su neapibrėžtumu arba neturėsime galimybės reguliuoti savo gyvenimo, sekime Abraomo pavyzdžiu, kaip sekti Dievą ir Juo pasitikėti. Viešpats išves ir mus.

Viešpatie, padėk man patikėti Tau visus savo gyvenimo neaiškumus ir neapibrėžtumus.

Galima visiškai pasitikėti Dievo vadovavimu.

© Our Daily Bread