Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Paguoda

Kirsten Holmberg
2017 March 16 d.

„Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu“ (Iz 66, 13).

Draugė leido man palaikyti savo mažylę, kai jai buvo vos keturios dienos. Mergytė, visai trumpai pabuvusi ant mano rankų, staiga ėmė kaprizytis. Aš stipriau ją apglėbiau, prisispaudžiau skruostu prie jos galvutės ir ėmiau lengvai sūpuoti, niūniuodama švelnią melodiją. Nepaisant šių nuoširdžių pastangų ir mano penkiolikos metų motinystės patirties, aš negalėjau jos nuraminti. Priešingai, ji vis garsiau verkšleno. Teko ją atiduoti motinai. Per sekundę mergytė nusiramino. Pajutusi pažįstamas rankas, ji atsipalaidavo ir ėmė ramiai šnopuoti.

Dievas savo vaikus guodžia kaip motina: švelniai ir sumaniai. Kai mes susisieloję arba pavargę, Jis rūpestingai ima mus ant rankų. Mūsų Tėvas ir Kūrėjas gerai mus pažįsta. „Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi“ (Iz 26, 3).

Kai šio pasaulio rūpesčiai sunkia našta užgula mūsų širdis, mes galime rasti paguodą suvokdami, jog dangiškasis Tėvas apgina ir rūpinasi savo vaikais. Jis gali mus nuraminti geriau už bet kurią motiną.

Viešpatie, padėk man bet kokiame sielvarte ieškoti Tavo paguodos.

Dievo paguoda yra ideali.

© Our Daily Bread