Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Vienas iš mūsų

David McCasland
2017 March 10 d.

„Pats iškentęs gundymus, Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi“ (Hbr 2, 18).

Laidojant Čarlzą Šulcą (Charles Schulz; 1922–2000), kuris sukūrė komiksų seriją „Riešutėliai“, jo kolegė ir bendradarbė dailininkė Keti Gaisvait (Cathy Guisewite) pasakė kalbą apie velionio žmogiškumą ir jautrumą. „Kiekvienam žmogui pasaulyje jis sugalvodavo personažą, kuris tiksliai žinojo, ką anas jaučia. Dėl to mes niekuomet nesijautėme vieniši. Jis atidavė mums save (...) Jis mus drąsino. Jis mus užjautė. Mes matėme, jog jis yra visiškai toks pat kaip mes“.

Kai mums atrodo, jog niekas mūsų nesupranta, prisiminkime, kad Jėzus Kristus atidavė save už mus. Jis tiksliai žino, kas mes tokie ir kas su mumis nutiko.

Laiške Hebrajams 2, 9-18 yra užrašyta svarbi tiesa, kad Jėzus, savo žemiškojo gyvenimo metais, buvo visiškai priėmęs žmogiškąją prigimtį (Hbr 2, 14). Jis „paragavo mirties“ (Hbr 2, 9), sunaikino velnią (Hbr 2, 14) ir išvadavo „tuos, kurie bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją“ (Hbr 2, 15). Gelbėtojas nusprendė „visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas...“ (Hbr 2, 17).

Dėkojame, Viešpatie, jog Tu atnašavai tokią auką, kad mes amžinai galėtume gyventi Tavo artybėje.

Kas jums kelia baimę ir nerimą? Kaip jūs dėl to turėtumėte elgtis? (1 Pt 5, 6-7). Ką Viešpats žada padaryti dėl jūsų? (Hbr 13, 5).

Niekas mūsų nesupranta taip, kaip Jėzus Kristus.

© Our Daily Bread