Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Netikėkite savo akimis

Jennifer Benson Schuldt
2017 February 02 d.

Donas – Kolių veislės šuo. Jis gyvena Škotijos fermoje. Kartą ryte šeimininkas Tomas pasiėmė jį drauge su savimi ir išvyko apžiūrėti fermos. Jie drauge mažu sunkvežimiu atvyko į reikiamą vietą, kur Tomas išlipo iš mašinos, tačiau užmiršo įjungti rankinį stabdį. Sunkvežimis drauge su Donu, kuris sėdėjo vairuotojo vietoje, ėmė riedėti nuo šlaito. Laimei, kelias buvo tiesus, ir pravažiavęs kelis šimtus metrų sunkvežimis sėkmingai sustojo. Tačiau priešais važiavę vairuotojai tikriausiai labai nustebo, pamatę šunį sėdintį už vairo. Iš tiesų, neverta tikėti pirmuoju įspūdžiu!

Eliziejaus tarnui atrodė, kad atėjo galas: jų miestas buvo apsuptas priešiškos sirų kariuomenės. „Vargas, mano šeimininke! Ką dabar darysime?“, – karčiai sušuko jis, į ką Eliziejus atsakė: „Nebijok, nes su mumis yra daugiau negu su jais“ (2 Kar 6, 15-16). Paskui Eliziejus pasimeldė, ir tarnas pamatė, kad už jų nugarų kalnas buvo pilnas ugninės dangiškos kariuomenės.

Aplinkybės, kurios atrodo be išeities, toli gražu ne visuomet ir yra tokios iš tikrųjų. Kai jaučiamės bejėgiai ir niekingi, prisiminkime, jog su mumis yra Dievas. Jis gali įsakyti savo angelams saugoti mus mūsų keliuose (žr. Ps 91, 11).

Viešpatie, leisk man matyti Tavo jėgą. Padėk tikėti, kad Tu nori ir gali visose aplinkybėse man padėti.

Reikalai yra visada geresni, negu atrodo, kai mes prisimename, jog Dievas yra mūsų pusėje.

© Our Daily Bread