Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

10 požymių, jog esate pasaulietinis tikintysis

Joseph Mattera
2017 February 21 d.

Nuo 1981 metų tarnaudamas bažnyčioje turėjau galimybę stebėti tūkstančių tikinčiųjų gyvenimus. Galiausiai aš padariau išvadą, jog yra tikinčiųjų, kurie save tokiais laiko, tačiau tuo pat metu pripažįsta pasaulietines vertybes. Tačiau šie supasaulėję tikintieji šiek tiek skiriasi nuo tų, kuriuos mes suprantame kaip „kūniškus krikščionis“, kurie atvirai pripažįsta kūniškas nuodėmes ir emocijas (žr. 1 Kor 3,1-4). Iš šių dviejų tipų pasaulietinis tikintysis, kaip ir „pasaulietinė krikščionybė“, suprantamas subtiliau, nes toks žmogus yra „pasipuošęs“ dvasingumu ir išorine ramybe, tačiau jis turi pasaulietiškų vertybių pamatus.

Žemiau pateikiama 10 pasaulietinio tikinčiojo požymių:

1. Jūs priimate svarbius sprendimus, nesužinoję Dievo valios.

Daugelis tikinčių žmonių praktiškai yra ateistai, nes priima svarbius sprendimus (pvz., vedybos, persikėlimas į kitą gyvenamąją vietą, darbo arba bažnyčios pakeitimas) neklausdami Viešpaties valios, nepasitardami su bažnyčios tarnautojais ir nesikreipdami išminties į Šventąjį Raštą.

2. Jus labiau jaudina kitų žmonių, o ne Dievo nuomonė.

Mūsų laikais „asmenukės“, išvaizda, statusas ir populiarumas tarp draugų kartais turi didesnę reikšmę, negu Viešpaties baimės supratimas, kas yra išminties pradžia (Pat 9, 10). Jeigu mums labiau rūpi, ką apie mus galvoja žmonės, vietoje to, kad gerbti Dievą ir sekti Jo keliais, tada mes esame pasaulietiški.

3. Jums vadovauja pinigai, o ne Šventoji Dvasia.

Kiekvieną kartą, kai jūs pinigus statote aukščiau už Dievą, jūs elgiatės pasaulietiškai. Todėl daugelis taip vadinamų tikinčiųjų daug dirba; po to jiems retai užtenka laiko dalyvauti savo bažnyčios bendruomenės gyvenime. Jėzus pasakė: „Pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).

4. Jūs lankote bažnyčios pamaldas daugiausiai dėl bendravimo su kitais tikinčiaisiais.

Pasaulietinio tikinčiojo pagrindinis pamaldų lankymo tikslas – susitikti su draugais. Tuo tarpu bibliniai Kristaus pasekėjai turi tikslą per bendravimą su kitais tikinčiaisiais susitikti su Viešpačiu ir išgirsti, ką Dvasia sako bažnyčioms.

5. Jūs mėgdžiojate masinės kultūros vertybes.

Pasaulietiniai tikintieji išpažįsta pasaulietines vertybes, kai reikia pasirinkti pažintis, priimti sprendimą dėl priešvedybinio sekso, pasirinkti aprangą, muzikos stilių, kalbos manierą ir t.t. Tai man primena seną posakį: „Jeigu tai atrodo kaip antis, kvaksi kaip antis, reiškia tai ir yra antis!“ Jeigu savo viduje jūs sutinkate su šio pasaulio vertybių sistema, tai jūs mąstote kūniškai, o ne dvasiškai.

6. Dievas sudaro tik dalį jūsų gyvenimo.

Tikrieji Kristaus sekėjai nelaiko Dievo tik savo gyvenimo dalimi. Jis ir yra jų gyvenimas! (Kol 3, 1-4).

7. Jūsų gyvenimo būdas nerodo, jog ieškote Dievo.

Pasaulietiniai tikintieji gali trumpai melstis, tačiau dažniausiai savo maldomis jie siekia, kad būtų palaimintas jų pasaulietinis gyvenimo būdas. Tačiau maldoje jie paprastai neieško Dievo veido ir retai skaito Bibliją.

8. Jūsų gyvenimas neliudija Evangelijos kitiems.

Pasaulietiniai tikintieji neužsikrauna sau naštos, stengdamiesi atvesti kitus žmones Kristui. Daugelis iš jų per pastaruosius 5-10 metų neatvedė nė vieno žmogaus pas Dievą! Priežastis yra ta, kad jie taip susikoncentravę į šį pasaulį, jog nejaučia amžinybės. Deja, daugeliu atveju neišgelbėti tokio tikinčiojo giminės, draugai ir bendradarbiai nemato skirtumo tarp tokio tikinčiojo ir netikinčiųjų.

9. Jūs neugdote mokinių.

Šiandien Kristaus Kūne yra žmonių, kurie prieš daug metų atgailavo, tačiau nėra suinteresuoti išugdyti bent vieną mokinį. Jeigu šiuo metu jūs nemokote kokio nors žmogaus ir nepadedate jam tapti brandžiu krikščionimi Kristuje, tai jūs sąmoningai nepaklūstate didžiajam pavedimui, kurį mums davė Jėzus (Mt 28, 19). Net jeigu jūs esate pastorius arba vyresnysis, tai dar nereiškia, kad jūs ugdote mokinius.

10. Jūs nepraktikuojate biblinio finansų valdymo.

Labai gaila, kad daugelis Kristaus Kūne netiki, kad jų pinigai priklauso Dievui. Iš ko aš tai žinau? Iš to, kad jie atiduoda dešimtinę ir aukas tik tuomet, kai tai jiems paranku (patogu). Jie gyvena taip, tarsi patys atsako už savo gyvenimą, pinigus ir palaiminimus. Net tie, kurie atiduoda dešimtinę, turi suprasti, kad Dievas pretenduoja valdyti visus 100 procentų jūsų pinigų, o ne tik dešimtąją dalį. Jeigu jūs leidžiate pinigus lyg jie būtų tik jūsų, tai jūs nevaldote finansų pagal Bibliją. Jūs elgiatės kaip pasaulietinis tikintysis, o ne kaip tikras krikščionis.