Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Užtarėjas

Mart DeHaan
2017 February 09 d.

„O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų“ (1 Jn 2, 1).

1962 metų birželio mėnesį Floridoje Klerensas Gideonas (Clarence Earl Gideon) raštiškai kreipėsi iš kalėjimo kameros į JAV Aukščiausią teismą, prašydamas peržiūrėti jo bylos nuosprendį, kadangi jis neįvykdė jam inkriminuojamo nusikaltimo. Gale prašymo jis pranešė, jog neturi lėšų advokatui.

Po metų istoriniame teismo procese „Gideonas prieš Veinraitą (Wainright)“ Aukščiausias teismas priėmė nutartį, jog piliečiams, kurie neturi galimybės apmokėti savo gynybą, valstybė turi skirti valstybinį advokatą. Dėl šio sprendimo, padedant paskirtam advokatui Klerensas Gideonas buvo išteisintas.

Tačiau kas, jei mes iš tikrųjų esame kalti? Pagal apaštalą Paulių, mes visi esame nusidėję Dievui. Tačiau dangiškasis teismas suteikė mums Užtarėją, kuris paties Dievo sąskaita siūlo mus ginti ir rūpintis mūsų siela (1 Jn 2, 2). Jėzus Kristus ateina pas mus Dievo vardu siūlydamas laisvę, kuri, kalinių žodžiais tariant, yra geresnė už laisvę, esančią tarp kalėjimo sienų. Ji yra širdies ir proto laisvė.

Ar mes kenčiame dėl savo pačių nuodėmių ar tapome nekaltomis aukomis, visa tai galima atnešti Jėzui Kristui. Turėdamas didžiausią valdžią, Jis atsiliepia į kiekvieną prašymą pasigailėti, atleisti ir paguosti. Kristus, mūsų Gynėjas, gali paversti žlugusios vilties, baimės arba apgailestavimo kalėjimą į buvimo su Juo vietą.

Dangaus Tėve, padėk mums suprasti, ką reiškia laisvė būti Tavo meilėje ir su Tavimi. Suteik mums ją pažinti net vietose, kur yra kalinami žmonės.

Tas, kuris mirė už mus, dabar gyvena, kad mus užtartų.

© Our Daily Bread