Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Turtas visiems

Bill Crowder
2017 February 01 d.

„Bet šitą turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7).

1974 m. kovo mėn. kinų valstiečiai kasė šulinį ir aptiko nuostabų radinį. Sausoje žemėje buvo paslėpta terakotinė kariuomenė – natūralaus dydžio statulos, datuojamos III a. pr. Kristų. Iš viso ten buvo 8000 karių, 150 kavalerijos žirgų ir 130 vežimų su į juos pakinkytais 520 žirgų. Terakotinė kariuomenė tapo viena iš pačių populiariausių Kinijos įžymybių. Kasmet šią vietą aplanko daugiau kaip milijonas turistų. Nuostabus molinis lobis tūkstančius metų buvo paslėptas žemėje, o dabar pasidarė prieinamas visam pasauliui.

Apaštalas Paulius rašė, kad Kristaus pasekėjai taip pat turi savyje paslėptą lobį, kuriuo privalo dalintis su pasauliu: „Bet šitą turtą mes laikome moliniuose induose“ (2 Kor 4, 7). Turtas, kurį mes turime savyje – tai žinia apie Kristų ir Jo meilę.

Jo negalima slėpti, jis turi būti skleidžiamas, kad visų tautų žmonės galėtų įeiti į Dievo šeimą. Tad su Šventosios Dvasios pagalba dalinkimės šiuo turtu su aplinkiniais. Geroji naujiena apie Jėzų Kristų perdaug nuostabi, kad ją saugotume vien tik sau.

Tėve, padėk man gyventi Evangelija ir per visą savo gyvenimo kelią dalintis ja.

Tegul kiti ne tik išgirsta, bet ir pamato jūsų liudijimą.

© Our Daily Bread