Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nieko nepritrūks

Poh Fang Chia
2017 January 12 d.

„O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad (...) būtumėte aprūpinti ir turtingi geram darbui“ (2 Kor 9, 8).

Įsivaizduokite, kad jūs išvykstate į kelionę be bagažo. Neturite nei būtiniausių daiktų, nei drabužių pamainos, nei pinigų ar kredito kortelės. Skamba neprotingai ir baisokai, ar ne?

Tačiau kaip tik taip į pirmąją misionierišką kelionę Jėzus pasiuntė savo mokinius, prisakydamas jiems pamokslauti ir gydyti. „Liepė, be lazdos, nieko neimti į kelionę – nei krepšio, nei duonos, nei pinigų dirže, - tik apsiauti sandalais, bet nesivilkti dviejų tunikų“ (Mk 6, 8-9).

O vėliau Jėzus, ruošdamas savo mokinius darbui, kai Jis Pats bus iškeliavęs pas Tėvą, pasakė: „Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį, o kas neturi kalavijo, teparduoda apsiaustą ir tenusiperka“ (Lk 22, 36).

Taigi kokia viso to prasmė? Čia kalbama apie pasitikėjimą Dievo aprūpinimu.

Prisimindamas pirmąją mokinių misionierišką kelionę, Kristus paklausė mokinių: „Ar jums ko nors trūko, kai buvau jus išsiuntęs be piniginės, be krepšio ir be sandalų?“ Jie atsakė: „Nieko“ (Lk 22, 35). Jie turėjo viską, ko reikėjo, kad galėtų įvykdyti Dievo pavedimą. Jis galėjo aprūpinti juos viskuo, įskaitant ir duoti valdžią netyroms dvasioms (Mk 6, 7).

Ar mes pasitikime Dievu? Ar tikime, kad Jis pasirūpins mūsų poreikiais? Ar suprantame tarnystėje ir savo asmeninę atsakomybę? Tad, tikėkime, kad Jis mums duos visko, ko reikės, kad galėtume išpildyti Jo valią.

Viešpatie, Tu esi geras. Ir viskas, ką Tu darai, yra gera. Padėk mums visuose dalykuose Tavim pasitikėti.

„Dievo valia yra išpildoma dievišku būdu ir niekuomet nebus trūkumo“ -  Kinijos vidaus misijos įkūrėjas Hadsonas Teiloras (Hudson Taylor).

© Our Daily Bread