Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Klausyti Dievo

Keila Ochoa
2017 January 09 d.

„Viešpats Dievas pašaukė Adomą: ‚Kur esi?‘“ (Pr 3, 9).

Mano sūnus mėgsta girdėti mano balsą, išskyrus tuos atvejus, kai aš garsiai ir griežtai šaukiu jo vardą ir klausiu: „Kur tu?“. Paprastai taip atsitinka, kai jis ką nors iškrečia ir slepiasi. Aš noriu, kad mano sūnus manęs klausytų, nes juo rūpinuosi ir nenoriu, kad jis nukentėtų.

Edeno sode Adomas ir Ieva buvo įpratę girdėti Dievo balsą. Tačiau kai nepakluso Dievui bei suvalgė uždraustą vaisių ir išgirdo Jo balsą šaukianti Adomą: „Kur tu?“, - jie pasislėpė (Pr 3, 9). Jie nenorėjo susitikti su Dievu, nes peržengę Jo draudimą suprato, jog nusidėjo (Pr 3, 11).

Kai Dievas rado Adomą ir Ievą sode, Jis juos apkaltino ir nubaudė (Pr 3, 13-19). Tačiau Dievas taip pat parodė ir gailestingumą bei pažadėjo žmonijai Gelbėtoją (Pr 3, 15). Jėzus Kristus išpildė šį pažadą. „Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Lk 19, 10).

Dievui nereikia mūsų ieškoti. Jis žino, kur mes esame ir ką mėginame paslėpti. Tačiau kaip mylintis Tėvas Jis kreipiasi į mus ir nori atleisti bei dovanoti atleidimą ir sugrąžinti į buvusią padėtį. Jis nori, kad mes klausytume Jo balso ir būtume dėmesingi.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už meilę ir rūpestį. Dėkojame, kad atsiuntei Savo Sūnų ir mūsų Gelbėtoją išpildyti pažadą mums atleisti ir mus atkurti.

Kai Dievas kviečia, reikia atsiliepti.

© Our Daily Bread