Dvasiniai skaitiniai

Vaizdas iš 400 mylių aukščio

David McCasland
2016 December 20 d.

„Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį“ (Jn 1, 9).

„Kai aš pirmą kartą atsidūriau kosmose, mano požiūris į mūsų planetą dramatiškai pasikeitė“, - teigia „Space Shuttle" astronautas Čarlis Frankas Boldenas (Charles Frank Bolden). Iš 400 mylių aukščio virš žemės viskas joje atrodė taikinga ir nuostabu. Tačiau vėliau Boldenas prisiminė, jog, kai jis skrido pro Artimuosius Rytus, jį „sukrėtė tikrovė“: jis prisiminė ten užsitęsusį konfliktą. Duodamas interviu prodiuseriui Džaredui Letui (Jared Leto) Boldenas sakė, jog iš kosmoso jis pamatė Žemę tokią, kokia ji turėtų būti, o paskui pajuto troškimą padaryti viską, ką gali, kad planeta taptų geresnė.

Kai Jėzus gimė Betliejuje, pasaulis buvo ne toks, kokį buvo numatęs Dievas. Dievo Sūnus atėjo į moralinę ir dvasinę tamsą, kad atneštų šviesą ir gyvybę (Jn 1, 4). Ir tegul pasaulis Jo ir nepažino, „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12).

Kai gyvenimas klostosi ne taip, kaip reikia, be abejo, tai mus liūdina: griūva šeimos, badauja vaikai, pasaulį krečia karai. Tačiau Dievas žada, kad per tikėjimą Jėzumi Kristumi kiekvienas gali pradėti judėti kita kryptimi.

Kalėdų laikas mums primena, jog Gelbėtojas atnešė gyvybės ir šviesos dovaną kiekvienam, kuris Jį priims ir seks.

Dangiškasis Tėve, padėk mums dalintis su kitais Jėzaus Kristaus šviesa ir gyvybe.

Mes nesame tokie, kokie turėtume būti, tačiau Dievas darbuojasi, kad mus pakeistų.

© Our Daily Bread