Dvasiniai skaitiniai

Pinigai

Tim Gustafson
2016 December 27 d.

„Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Mt 6, 24).

Mano karjeros pradžioje, kai darbas man buvo ne tik darbas, bet ir pomėgis, kita kompanija man pasiūlė geriau apmokamą darbą. Mūsų šeima būtų išlošusi materialiai. Tačiau buvo viena problema. Aš nenorėjau pereiti į kitą darbą, nes aš mėgau senąjį, ir jis peraugo į mano pašaukimą. Tačiau pinigai...

Tuomet aš paskambinau savo septyniasdešimtmečiui tėvui ir paaiškinau situaciją. Jo kažkada aštrus protas dėl senatvės ir kelių insultų buvo apsiblausęs, tačiau tą kartą atsakymas buvo tikslus ir aiškus: „Net ir negalvok apie pinigus. Ką tu manai daryti?“

Aš akimirksniu priėmiau sprendimą. Pinigai buvo vienintelė priežastis, dėl kurios aš galėjau palikti mėgstamą darbą. „Ačiū, tėti!“

Jėzus Kalno pamoksle nemažai vietos skiria pinigų ir prisirišimo jiems klausimui. Jis mus mokė melstis ne dėl didelių turtų, o prašyti kasdienės duonos (Mt 6, 11). Jis perspėjo, kad nekrautume sau turtų žemėje ir atkreipė dėmesį į paukščius bei gėles, kaip įrodymą, jog Dievas rūpinasi savo kūriniais (Mt 6, 19-32). „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ – sakė Jis (Mt 6, 33).

Žinoma, pinigai yra svarbūs. Tačiau jie neturėtų vadovauti mūsų sprendimams. Sunkūs laikai ir svarbūs klausimai – tai naujos galimybės, kad augtume tikėjime. Mūsų Dangiškasis Tėvas rūpinasi mumis.

Viešpatie, mes taip esame linkę jaudintis dėl žemiškų nepriteklių. Padėk mums matyti ne sunkumus, o Tavo meilę ir svarbias naujas pamokas. Laimink mus, kad mes galėtume palaiminti kitus.

Mokykitės matyti ne sunkumus, o galimybes.

© Our Daily Bread