Dvasiniai skaitiniai

Trumpas sapnas

David Roper
2017 January 03 d.

„Tačiau mes užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su Viešpačiu“ (2 Kor 5, 8).

Dabar jau miręs škotų pastorius pasakojo apie pagyvenusią jo bendruomenės moterį, gyvenusią Škotijos užkampyje. Ji norėjo pamatyti Edinburgą, tačiau ji bijojo ten važiuoti, nes traukinys turėjo pravažiuoti ilgu tamsiu tuneliu.

Tačiau nepaisant to, kartą aplinkybės ją privertė vykti į Edinburgą. Kuo traukinys labiau tolo nuo jos užkampio, tuo ji labiau nerimavo. Tačiau prieš traukiniui pasiekiant tunelį, pavargusi nuo jaudulio, moteris užsnūdo. O kai atsibudo, už lango jau matėsi miestas!

Yra tikimybė, jog kai kuriems iš mūsų neteks patirti mirties. Jei mes būsime gyvi, kai grįš Jėzus, tai mūsų laukia susitikimas su Juo debesyse (1 Tes 4, 13-18). Tačiau daugelis mūsų įeis į dangų per mirtį, ir šis faktas trikdo kai kuriuos iš mūsų. Mes bijome, jog mirties procesas bus per daug skausmingas.

Tikėdami, jog Jėzus Kristus yra mūsų Gelbėtojas, mes galime nusiraminti būdami įsitikinę, jog, kai mes, eidami per mirtį, žemėje užmerksime akis, tai jas vėl atmerksime Dievo akivaizdoje. „Vienas trumpas sapnas – ir mes atsibusime amžinybėje“, – pasakė Džonas Donė (John Donne).

Aš myliu gyvenimą, kurį Tu man davei, Viešpatie, tačiau laukiu to laiko, kai savo akimis pamatysiu Tave. Padėk man savo ateitį patikėti į Tavo rankas.

Didžiausias dangaus džiaugsmas – matyti Jėzų Kristų.

© Our Daily Bread