Dvasiniai skaitiniai

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Billy Graham
2016 December 25 d.


Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis gimė Betliejuje mūsų išgelbėjimui (išganymui). Kalėdos – diena, kai pažymimas Kristaus gimimas – linksma proga, ir mes tądien galime linksmintis, švęsti, džiūgauti. Tai mus skatina daryti ir Kalėdų giesmės: „O džiaugsminga, išganinga ta Kalėdų skaisti diena!“, „Džiaugsmas aplankė šiandien mus“, „Gieda, džiaugias angelai“, „Tesuskamba džiaugsmingos giesmės“, „Linksminkimės ir džiaukimės“ ir kt. Kai žmogus suvokia, kad per Kristaus suteiktą atpirkimą gali gimti į Dievo šeimą ir tapti Jo vaiku, jam ir nelieka nieko kito, kaip tik džiaugtis. Biblija moko, kad Kristui gimus džiaugėsi angelai, visi dangaus pulkai.

Dienos malda

Brangus Viešpatie, per šias Kalėdas mano širdis džiūgauja, kai pagalvoju apie Tavo gimimą. Džiaugiuosi kartu su dangaus pulkais ir šlovinu šventą Tavo vardą!