Dvasiniai skaitiniai

Teisingas požiūris

Jennifer Benson Schuldt
2016 November 14 d.

„Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakiau“ (Jn 15, 14).

Ralfas – didelis raumeningas šuo, turintis tankų kailį. Ir sveria jis nemažai – per 50 kg. Tačiau, nepaisant grėsmingos jo išvaizdos, Ralfas yra draugiškas ir mielai susipažįsta su naujais žmonėmis. Šeimininkas jį ima į prieglaudas ir ligonines, kad pralinksmintų pacientus.

Vienoje tokioje įstaigoje Ralfą pamatė keturių metų mergaitė. Ji norėjo paglostyti šunį, tačiau jai buvo baisu prie jo prieiti. Pagaliau smalsumas nugalėjo baimę, ir ji kelias minutes kalbėjosi su savo naujuoju pažįstamu jį glostydama. Ji sužinojo, kad jis yra švelnus gyvūnas, nors ir galingas.

Šių savybių darna Naujajame Testamente man primena Jėzų Kristų. Jis buvo visiems prieinamas, priimdavo mažus vaikus (Mt 19, 13-15). Jis buvo geras nusidėjusiai moteriai, kuri buvo atsidūrusi beviltiškoje situacijoje (Jn 8, 1-11). Iš gailesčio Jis mokė minias (Mk 6, 34). Tuo pat metu Jėzus buvo neįsivaizduojamai galingas. Žmones apimdavo baimė, kai jie matė, kaip Jis išvarydavo piktąsias dvasias, nuramino didelę audrą ir prikėlė žmones iš numirusiųjų! (Mk 1, 21-34; 4, 25-41; Jn 11 skyrius).

Mūsų požiūris į Jėzų Kristų nusako mūsų santykius su Juo. Jei mes susikoncentravę tik į Jo galingą jėgą, tai jausime pagarbią baimę ir imsime prieš Jį drebėti. Tačiau jeigu mes atkreipsime per daug didelį dėmesį į Jo gerumą, tai rizikuojame, jog galime imti elgtis su Juo per daug atsainiai. Viešpatyje dera viena ir kita. Jis didis, kad paklustume Jam visuose dalykuose, bet ir nuolankus, kad galėtume būti su Juo artimuose santykiuose.

Viešpatie Jėzau, dėkoju už didelę garbę Tave pažinti. Aš pripažįstu Tavo romų charakterį ir galingą jėgą. Garbinu Tave kaip kupiną malonės ir šlovės Dievo Sūnų.

Tai, kaip mes galvojame apie Kristų, parodo mūsų santykius su Juo.

© Our Daily Bread