Dvasiniai skaitiniai

Fasadas

Anne Cetas
2016 November 24 d.

„Kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai“ (Mt 6, 4).

Kerė iš visų jėgų stengiasi patikti žmonėms. Ji visuomet šypsosi, kad aplinkiniai pastebėtų ir ją pagirtų už optimizmą. Kiti ją giria, nes mato, kaip ji padeda kaimynams. Tačiau atvirumo minutėmis Kerė pripažįsta: „Aš myliu Viešpatį, bet tam tikrais atvejais aš jaučiu, kad mano gyvenime labai daug daroma parodomųjų dalykų, t.y. fasado.“ Po noru gerai atrodyti žmonių akyse slepiasi nepasitikėjimo jausmas. Ji stengiasi deramai atrodyti ir dėl to labai pavargsta.

Greičiausiai, mes visi esame kažkuo panašūs į Kerę, nes žmogui, gyvenančiam šioje žemėje, neįmanoma turėti visiškai tyrų motyvų. Mes mylime Viešpatį ir artimus, tačiau mūsų siekis krikščioniškai gyventi dažnai susimaišo su šovės ir pripažinimo troškimu.

Jėzus kalbėjo apie tuos, kurie davė išmaldą, meldėsi ir pasninkavo dėl to, kad pasirodytų prieš žmones (Mt 6, 1-6). Kalno pamoksle Jis mokė, jog išmalda turi būti duodama slaptoje, kad melstis reikia už uždarų durų, o pasninkaujant nereikėtų vaikščioti rūškanu veidu (Mt 6, 4. 6. 16).

Dažniausiai tarnystės atliekamos žmonių akivaizdoje, tačiau galbūt mes galime padaryti kažką, ko kiti nemato, kad sau primintume, jog svarbiausias, kai giria, yra Dievas. Jis, kuris mus sukūrė pagal savo paveikslą, mus taip myli, jog atidavė už mus savo Sūnų ir kasdien rūpinasi mumis.

Brangus Viešpatie, prašau atleisk už mano troškimą, kad pagirtų kiti, o ne Tu. Prašau, padėk man, kad galėčiau išlaikyti savo motyvus ir paskatą tyrus.

Mūsų noras patikti Dievui turi būti svarbiausias motyvas Jam paklusti.

© Our Daily Bread