Dvasiniai skaitiniai

Visi drauge

Jennifer Benson Schuldt
2016 November 12 d.

„Kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą“ (Rom 15, 6).

Kai Australijos Perto mieste Nikolas Teiloras norėjo įsėsti į metro, jo koja nusprūdo ir užstrigo plyšyje tarp platformos bei vagono. Kai apsaugos pareigūnai negalėjo niekaip jo išlaisvinti, jie paprašė keleivių atsistoti vienoje linijoje ir, ištarus skaičių „trys“, pastumti traukinio vagoną. Pasiūlymas buvo veiksmingas: penkiasdešimties žmonių bendrų pastangų dėka vagonas buvo šiek tiek pakeltas ir Teiloras ištraukė koją.

Apaštalas Paulius suprato krikščionių bendrų pastangų vertę ir daugelyje savo laiškų apie tai rašė ankstyvosioms bažnyčioms. Jis skatino Romos tikinčiuosius vienas kitą priimti kaip ir Kristus juos priėmė, pridurdamas: „Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą“ (Rom 15, 5-6).

Vienybė su kitais tikinčiaisiais padeda mums skelbti Dievo didybę, o taip pat iškęsti persekiojimus. Žinodamas, kad Filipiečiai gali brangiai sumokėti už savo tikėjimą, Paulus mokė juos gyventi vienoje dvasioje, viena siela kartu kovoti už Evangelijos tikėjimą ir niekuo nesileisti išgąsdinamiems priešininkų (pagal Fil 1, 27-28).

Šėtonas mėgsta skaldyti ir vogti, tačiau jo pastangos nueis veltui, jeigu, padedant Dievui, mes sieksime „išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais“ (Ef 4, 3).

Brangus Dieve, padėk viso pasaulio krikščionims patirti vienybės su Tavimi palaiminimą. Primink mums tuos bendrus dalykus, kuriuos mes turime: vieną viltį, vieną tikėjimą ir vieną Viešpatį Jėzų Kristų.

Vienybė išplaukia iš sąjungos su Kristumi.

© Our Daily Bread