Dvasiniai skaitiniai

Dovana

David Roper
2016 October 29 d.

„Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs“ (2 Kor 12, 9).

Prieš daugelį metų aš užrašiau pastebėjimus apie savo lazdų ir ramsčių kolekciją, jog galbūt, kada nors aš ne tik ją rinksiu, bet ir turėsiu ja naudotis. Ir ši diena atėjo! Nugaros problemų ir periferinės neuropatijos derinys privedė prie to, kad aš dabar galiu judėti tik su triratės vaikštynės pagalba. Dabar man jau nebešviečia nei žygiai, nei žvejyba, nei dar daug dalykų, kurie praeityje man suteikdavo daug džiaugsmo.

Nepaisant to, aš stengiuosi savo negalę priimti kaip Dievo dovaną, dėl kurios aš galiu būti naudingas ir tarnauti Jam. Tai susiję su mumis visais, nepaisant to, kokie riboti (psichiškai, fiziškai ar intelektualiai) mes bebūtume. Apaštalas Paulius drąsiai sako, jog giriasi savo silpnumais, nes kaip tik dėl jų labiausiai jame pasireiškė Dievo jėga (2 Kor 12, 9).

Toks  požiūris į tai, ką žmonės vadina „defektais, kliaudomis“, mums padės drąsiai ir pasitikint atlikti darbus. Vietoje to, kad skųstumėmės, kentėtume dėl nepilnavertiškumo arba pasiduotume, mes galėsime nešti Dievui ir Jo šlovei gerų vaisių.  

Kol kas aš nežinau, ką  dėl manęs numatė Viešpats, tačiau dėl to neverta pergyventi. Reikia viską priimti taip, kaip yra, žinant, kad Jis savo meile, išmintimi ir rūpesčiu atsiuntė man tai, kas geriausia.

Brangus Viešpatie, aš žinau, jog Tu esi geras ir myli mane. Pasitikiu Tavimi, dėl visų dalykų, kuriuos Tu man beatsiųstum.

Kur mus bepasodintų Dievas, pasitenkinimas leis mums augti.

© Our Daily Bread