Dvasiniai skaitiniai

Sunkumų kalnas

David Roper
2016 November 01 d.

„Jie kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą“ (Ps 110, 7)

Aidaho valstijoje aukštai kalnuose į šiaurę nuo mūsų namų yra ledyninis ežeras. Kelias į jį kyla stačiu šlaitu per riedulius ir išsibarsčiusius akmenis. Juo sunku pasikelti.

O pačioje tako pradžioje iš minkštos, samanomis apaugusios žemės trykšta šaltinis ir teka per žydinčia pievą. Tai rami vieta, kur galima kiek nori atsigerti ir pasiruošti sunkiai kopti į kalną.

Garsioje Džono Bunjano knygoje „Piligrimo kelionė“ krikščionis prieina prie papėdės stačios kalvos, pavadintos „Sunkumai“. Ten „iš žemės tryško gryno ir labai skanaus vandens šaltinis. Krikščionis (...) atsigėrė iš šaltinio ir ėmė kopti aukštyn“.

Galbūt jūsų sunkumai – tai maištingas vaikas arba sunki liga. Ir tai atrodo nepakeliamai sunku.

Visų pirma eikite pas jėgos šaltinį, t.y. pas patį Dievą. Atneškite Jam savo silpnumą ir nuovargį, bejėgiškumą, baimę ir abejones. Tada Dievas pripildys jus savo stiprybe ir išmintimi. Dievas žino visas jūsų aplinkybes ir jus dvasiškai pastiprins bei paguos. Jis pakels jūsų galvą ir suteiks jums jėgų tęsti kelionę.

Tėve, ateinu pas Tave, prašydamas, jog palaikytum mane sunkumuose, duotum stiprybės bejėgiškume ir suteiktum tikėjimo mano abejonėse.

„Tas, Kuris yra viršesnis už viską (...) padėjo krikščioniui (...) tęsti jo kelionę“ – Džonas Bunjanas „Piligrimo Kelionė“.

© Our Daily Bread