Dvasiniai skaitiniai

Ar jūs esate linkęs išpūsti faktus ir pagražinti tiesą?

Rick Renner
2016 November 09 d.

„Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais“ (Kol 3, 9).

Biblijoje daug kalbama apie melagius. Jeigu jūs mėgstate perdėti (išpūsti) faktus, tai kaip galima greičiau palikite šį įprotį. „O ką turi omenyje apaštalas Paulius, sakydamas, kad mes nebemeluotume?“ – paklausite jūs.

Taigi apaštalas Paulius pasakė: „Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais“ (Kol 3, 9). Graikų kalbos žodis pseudomai – „meluoti“, liečia visokią apgaulę. Jis gali apibūdinti tą, kuris apie save sudarė neteisingą įspūdį, kuris sąmoningai pasirenka vietoje tiesos neteisybę, kuris tyčia iškraipo tiesą.

Kiekvienu atveju, kai Naujajame Testamente vartojamas žodis pseudomai (melas) yra apibūdinamas tas, kuris savo žodžiais arba darbais iškraipo apie save tiesą arba melą pateikia kaip faktą. Tai ir turėjo galvoje apaštalas Paulius, kai rašė: „Nebemeluokite vienas kitam...“ Svarbu pastebėti, jog graikų kalboje gramatinė šios frazės forma perteikia griežtą draudimą, o tai reiškia, jog šią eilutės dalį būtų galima išversti taip: „Liaukitės meluoti vienas kitam...“  

Matyt tikintieji, su kuriais bendravo apaštalas Paulius, buvo silpni šiuo klausimu.

Apaštalo Pauliaus žodžius kolosiečiams galima perfrazuoti taip:

„Aš jums įsakau liautis iškraipyti tiesą, iškreipti faktus, pateikti melagingus vaizdus arba sąmoningai klaidinti žmones, suteikiant jiems melagingą informaciją...“

Nė vienas tikintysis neturi apgaudinėti. Tikriausiai kolosiečių bažnyčioje ši problema iškilo labai aštriai, kad apaštalui Pauliui teko jiems parašyti ir uždrausti meluoti. Galbūt jūs nesąmoningai kalbate netiesą. Jeigu jūs, kalbėdami apie savo gabumus, perdedate; kažką pasakojate apie kitą žmogų, o patys nežinote, ar tai tiesa; savo naudai iškreipiate faktus arba išgalvojate istorijas apie save ir savo praeities darbus, kad pasirodytumėte geresnis kitų akyse, - jūs vienareikšmiškai skleidžiate tai, ką Biblija vadina melu. Ir apaštalas Paulius draudžia taip elgtis. Jo žodžių neįmanoma suprasti klaidingai. Jis duoda tikslų ir aiškų nurodymą palikti įprotį meluoti ir draudžia bet kokiuose dalykuose apgaudinėti, gudrauti, kažką išgalvoti, sakyti pusiau teisybę.

Jeigu jūs esate šeimos galva, bažnyčios pastorius, tarnystės lyderis, organizacijos vadovas, jūs turite visą teisę reikalauti, kad žmonės liautųsi meluoti jums ir vienas kitam. Tegul visi žino: teisingumas yra svarbus ir svarbus tiek, kad yra tvirtų, gerų tarpusavio santykių šeimoje, bažnyčioje, darbe pamatas. Neįmanoma statydinti pasitikėjimo santykiuose su žmogumi, jeigu įtari jį nesąžiningumu.

Taigi, jeigu jūs – esate vadovas, parodykite savo pavaldiniams sąžiningumo pavyzdį. Kai žmonės supras, jog jūs daiktus vadinate tikrais vardais, tuomet jie žinos, kad jūs visada kalbate tiesą, net jeigu jiems jūsų žodžiai ir nepatinka. Jūs galite nustatyti (įvesti) sąžiningumo standartus tarp šeimos narių, parapijiečių, bendradarbių. O dabar tarkim, jog jūs mėgstate pagražinti, šiek tiek tendencingai savo naudai arba kitų nenaudai iškraipyti faktus. Tuomet jums pats laikas pripažinti savo dalyvavimą šioje nuodėmėje. Taip, taip. Taip ir yra – tai yra nuodėmė! Liaukitės save įtikinėti, jog tai tik nekaltas perdėjimas. Galimas daiktas, jūs tokiu būdu siekiate paaiškinti savo elgesį, tačiau Dievas į tai žiūri kaip į melą ir sako, kad jūs neturite taip elgtis.

Kokiuose dalykuose jūs sau leidžiate truputį perdėti? Ar kada nors jūs sakėte netiesą apie tai, kas jūs esate, ką jūs galite daryti, ką jau padarėte, ką girdėjote apie kitus arba ką apie juos galvojate? Ar jūs galite sąžiningai pasakyti, kad jūsų žodžiai visuomet tikslūs, ar kartais jūs vis dėlto truputi gudraujate? Jeigu jūs žinote, jog buvote nevisiškai teisingas, ką dėl to jūs rengiatės dabar daryti?

Tarkim, jūs – šeimos galva, bažnyčios pastorius arba organizacijos vadovas ir jūs žinote, kad jūsų pavaldiniai nuolatos gudrauja. Ar jūs ir toliau pakęsite tokį nederamą elgesį ir jūsų santykiuose su bendradarbiais taikstysitės su nepasitikėjimu ir įtarumu? O gal jūs tam melui padarysite galą?  

Šventoji Dvasia yra pasirengusi padėti ir tam, kuris meluoja, ir tam, kuris privalo sustabdyti melą. Jeigu jūs anksčiau melavote, bet esate pasiruošę dėl to atgailauti ir pasikeisti, Šventoji Dvasia padės jums liautis meluoti ir išmokti būti sąžiningu. O jeigu jums reikia pataisyti žmogų, kuris meluoja, taip pat kreipkitės pagalbos į Šventąją Dvasią – Ji jums patars, ką ir kaip pasakyti.