Dvasiniai skaitiniai

Viskas priešingai

Tim Gustafson
2016 October 01 d.

„Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve“ (Kol 3, 3).

Ekskursijos į dykumą gali būti pavojingos, tačiau ekstremalių kelionių mėgėjams tai kaip tik paranku, nes  taip įdomiau. Kadangi kelionėje žmogui reikia daugiau vandens negu jis gali panešti, tai ekstremalūs turistai perka butelius su filtrais, kurie leidžia geri vandenį iš kur tik nori. Tačiau gerti iš tokių butelių nėra paprasta. Iš butelio išsiurbti vandenį yra neįmanoma. Į butelį reikia pūsti! Dėl slėgio vanduo patenka į filtrą ir yra išvalomas. Šiuo atveju natūralūs refleksai neveikia.

Sekant Kristų galima aptikti daug panašių dalykų. Štai pavyzdys. Apaštalas Paulius rašo, jog nuostatų pildymas [kaip galima būtų manyti] visai nepriartina prie Dievo. Jis klausia: „Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatomis: ‚Neliesk! Neragauk! Neimk‘? Visa tai skirta vartojant pranykti, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai“ (Kol 2, 20-22; Biblijos draugijos vertimas). Ką gi daryti? Paulius atsako: „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“ (Kol 3, 1). „Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve“, - rašo jis dar pakankamai gyviems žmonėms (Kol 3, 3).

Mums reikia save laikyti „mirusiais“ pasaulio vertybėms ir gyventi Kristui. Siekti gyvenimo būdo, kurį parodė Tas, Kuris pasakė: „Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas“ (Mt 20, 26).

Pamąstykite, ką jums reiškia šie, tarsi atrodantys prieštaringi, Biblijos principai: „...O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 25). „Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“ (Mt 20, 16). „...Nes būdams silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12, 27).

„Bet Dievas išrinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius“ (1 Kor 1, 27).

© Our Daily Bread