Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Aktualu šiandien

Šėtono laiškas krikščioniui

www.vk.com
2015 October 15 d.

„Aš kiekvieną dieną tave stebiu ir man patinka, ką aš matau. Atsikėlęs ryte, tu neskiri laiko maldai, kad paprašytum Dievo apsaugos ir palaimos prasidedančiai dienai; tu neturi laiko, nors galėtum truputį anksčiau atsikelti. Tačiau tu viską darai teisingai, juk tokiu būdu tu nesi Dievo apsaugotas ir aš turiu prie tavęs prieigą. Kai kas nors vyksta ne pagal tave, tu įžeidinėji ir užgaulioji žmones, nors galėtum susilaikyti, ir už tavo pastangas Dievas suteiktų tau pergalę prieš ūmumą ir susierzinimą; tačiau tu elgiesi teisingai, juk tokiu būdu nuodėmė tavyje įsišaknija ir man lengviau tave valdyti.

Tu pavydi tiems, kurie daugiau už tave gauna meilės ir palaiminimų, nors tu galėtum pats dovanoti meilę ir į tai atsakydamas Dievas gausiai tave palaimintų; tačiau tu viską darai teisingai, juk pavydėdamas tu vis labiau save naikini ir tuo tampi artimesnis man.

Tu teisi žmones, bažnyčią, nors galėtum už juos pasimelsti, ir atsakydamas į tavo maldas Dievas imtų keisti situaciją; tačiau tu viską darai teisingai, juk teisdamas, tu pats esi teisiamas, o tai reiškia, kad mes greitai su tavimi susitiksime.

Tu liūdi, kad neturi paskutinio modelio automobilio, neturi galimybių nueiti į restoraną, neturi galimybių nusipirkti tokį laikrodį, kokio visuomet norėjai; nors galėtum padėkoti Dievui už tai, ką turi, ir Dievas pripildytų tavo širdį tokiu džiaugsmu, kuris nepalyginamas su džiaugsmu, kurį žmogui suteikia materialūs dalykai; tačiau tu viską darai gerai, juk pasaulietiškas liūdesys sukelia mirtį; tavo širdyje apsigyveno nusivylimas bei tuštuma ir tai mane džiugina.

Tu viską teisingai darai, juk taip elgiantis, mes greitai būsime kartu, amžinai... pragare.“

Pamąstyk apie tai, krikščioni!