Video pamokslai

Paniekos bumerangas (Lk 18, 9-14)

Artūras Pučkovas
2015 August 16 d.