Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Aktualu šiandien

Septyni būdai, kaip tikintieji gali panaudoti socialinius tinklus

Thom Rainer
2015 April 09 d.

Socialiniai tinklai gali būti panaudoti žmonių gerovei ir Dievo šlovei. Tad šiame straipsnyje norėtųsi atkreipti dėmesį į teigiamą socialinių tinklų (žiniasklaidos) pusę tikinčiųjų gyvenime. Rašau norėdamas paskatinti daugelį tikinčiųjų, kurie naudoja socialinius tinklus kaip platformą, skleisdami Evangeliją ir parodydami Kristaus meilę. Štai septyni pasiūlymai, kuriais aš kukliai prisidedu prie bendro reikalo:

1. Melskitės prieš rašydami. Jeigu aš ką ir sužinojau apie socialinius tinklus, tai kad nesu pats protingiausias. Man reikalinga Dievo išmintis, kad galėčiau taip bendrauti, kad tas bendravimas duotų garbę ir šlovę Dievui. Todėl šį darbą man reikia pradėti malda.

2. Padrąsinkite kitus žmones socialiniuose tinkluose. Vienus iš didžiausių padrąsinimų aš gaunu iš žmonių socialiniuose tinkluose. Aš esu labai dėkingas daugeliui krikščionių, kurie naudoja šią platformą, paklusdami Dievo Žodžiui: „Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote“ (1 Tes 5, 11).

3. Atsakykite romiai. Tegul mūsų tikslas būna laimėti širdis, o ne laimėti ginčą argumentais.

4. Prisiminkite tuos, kurie jus stebi socialiniuose tinkluose. Žodžiai, kuriuos mes, krikščionys, sakome vieni kitiems ir likusiems žmonėms – yra viso pasaulio monitoriuose. Ši platforma yra neįtikėtina galimybė pademonstruoti veiksmingą Kristaus meilę.

5. Naudokite socialinius tinklus, kaip galimybę parodyti Šventosios Dvasios vaisius. Dievas daro didžius darbus per tuos, kurie siekia parodyti Dvasios vaisius, kiekvieną kartą socialiniuose tinkluose palikdami pranešimą: „Bet Dvasios vaisiai yra meilė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5, 22-23).

6. Naudodami socialinius tinklus sukurkite maldos tarnystę. Padarykite, kad tarnystės tikslas būtų maldos už daugelį tų dalykų, apie kuriuos jūs skaitote arba žiūrite tinkluose. Leiskite dalyvaujantiems juose suprasti, kad jūs už juos meldžiatės. Savo asmeniniame dienoraštyje (bloge) aš prašau viso pasaulio krikščionių kiekvieną sekmadienį melstis už kokią nors konkrečią bažnyčią.

7. Per socialinius tinklus siekite statydinti Kristaus Kūno vienybę. Be abejo, yra užtektinai žmonių, kurie sukelia nesutarimus. Tačiau tarp mūsų yra dar daugiau tokių, kurie gali būti galinga Dievo jėga, nešanti krikščionims vienybę visoje žemėje. Apie tai gerai pasakė Paulius: „O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis“ (Kol 3, 14).

Aš esu labai dėkingas už daugelį iš jūsų, kurie esate teigiami (pozityvūs) Kristaus liudytojai socialiniuose tinkluose. Būtų įdomu sužinoti, kaip Jūs naudojate socialinius tinklus, dalindamiesi Evangelija, padrąsindami ir pamokydami kitus, parodydami Dvasios vaisius ir Kristaus Meilę.