Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Kvapnų pavasario rytą...

Romualda Adomaitytė - Chabarina
2015 April 04 d.

...Kvapnų pavasario rytą 
lydėti Tave su minia – argi sunku?..
Šaukti „Osana!“, šlovingą Tave matyti 
aš sutinku. 
O kaipgi tas MANO nuodėmių kryžius,
prislėgęs Tau sudaužytus pečius?..
Taurę išgert už mane pasiryžai –
užgaulių pelynus karčius...
Tu panieką priėmei vietoj manęs, už mane... 
O aš? Aš... – ir vėl minioje, 
kuri ne verbas ir ne palmių šakas Tau kloja...
Apsisukus ji spjaudo ir, pamiršus Tave,
ji vėlei keliauja kasdienybės gatve...
O Tu... Tu malone ir meile tą minią, 
tą žmogų veidmainį užstoji...