Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Aktualu šiandien

Dievo tylėjimą taip pat galima laikyti atsakymu į maldas

www.mirvam.org
2015 March 13 d.

Kalifornijos didelės Sadelbeko bažnyčios pastorius Rickas Warrenas mano, jog Dievas mums kartais neatsako į maldas, tačiau Jo tylėjimą taip pat galima laikyti atsakymu.

„Kartais Dievas mums neatsako, tačiau vis tiek tai galima laikyti tam tikru Jo atsakymu. Dievas turi pagrindą taip elgtis. O mes turime būti kantrūs ir toliau Juo pasitikėti“, - teigia R. Warrenas.

Pasak pastoriaus, kartais nesulaukę Dievo atsakymo, krikščionys ima savarankiškai veikti ir galiausiai prisidaro sau problemų, dėl kurių vėliau gailisi.

R. Warrenas iš Biblijos pateikia karaliaus Sauliaus pavyzdį. Jis buvo pasirengęs eiti į mūšį ir paklausė Dievo, ką jam daryti. Tačiau tuo metu Dievas jam nieko neatsakė, nesiuntė jokių ženklų ir nekalbėjo per pranašus. Bet Saulius ir toliau atkakliai kreipėsi į Dievą, tačiau Jis ir toliau tylėjo. Galiausiai karalius taip susikrimto negavęs iš Dievo jokio atsakymo, kad nusprendė griebtis kito būdo. Jis kreipėsi į būrėją, kuri galėjo iškvieti mirusiojo dvasią. Saulius gerai žinojo, kad į ją nereikia kreiptis, tačiau taip elgtis jį pastūmėjo apėmusi neviltis.

Tačiau, anot R. Warreno, krikščionys neturėtų elgtis kaip Saulius. Jie turi prisiminti, kad kol mes negavome iš Dievo atsakymo, Jis vis vien kontroliuoja mūsų situaciją ir anksčiau ar vėliau atsakys į mūsų maldas.

„Žinoma, nelengva ilgai laukti, kol gausime iš Jo atsakymą. Tačiau Dievas visuomet turi tikslą, kodėl kol kas tyli. Galbūt kartais Jis tyli todėl, kad patikrintų, kaip mes Juo pasitikime net ir tokioje situacijoje“, - priduria pastorius.

www.mirvam.org