Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Krikščionys užsienyje

Oficialiai pripažinta Europos krikščionių diskriminacija

www.sedmitza.ru
2015 February 16 d.

Europos parlamento asamblėjos rezoliucijoje yra pripažįstama, jog Europos šalyse yra ribojami vieši krikščionių tikėjimo pasireiškimai. Rezoliucijoje buvo pareikštas susirūpinimas dėl krikščionių diskriminavimo Senajame žemyne.

Pirmą kartą Europos parlamento asamblėja atskirai išnagrinėjo krikščionių diskriminacijos ir priešiškumo jiems atvejus, o taip pat vandalizmo aktus, susijusius su krikščionių garbinimo (šventomis) vietomis Europos šalyse.

Šios rezoliucijos priėmimas yra svarbus žingsnis, parodantis, kad tarptautinė Europos organizacija pripažįsta krikščionių (nepaisant bendruomenės dydžio, kuriai jie priklauso) diskriminavimo ir jų teisių pažeidimų problemą Europoje. Tikimasi, jog rezoliucija „bus atidžiai išnagrinėta įvairių suinteresuotų šalių“, o jos pagrindu bus sudarytas „krikščionių teisių monitoringas ir jų apsaugos mechanizmai Europoje“.

Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kur rezoliucijoje yra pripažįstama, kad „kai kuriose Europos šalyse egzistuoja organizacijos, kurios viešai pareiškia krikščionių tikėjimą“, o taip pat „jog nėra reikiamos jų šalininkų (pasekėjų) apsaugos tam tikrose viešo gyvenimo sferose“.

Dokumentas rekomenduoja Europos valstybėms taikyti „protingo adaptavimo“ principą, kad krikščionys nebūtų verčiami atlikti pareigų, kurios prieštarauja jų tikėjimui, ir ragina masinės informacijos priemones vengti skleisti neigiamus stereotipus apie krikščionis ir kitų religijų atstovus. Be to, Europos parlamento asamblėjos rezoliucija ragina Europos valstybes gerbti tėvų teisę suteikti savo vaikams išsilavinimą pagal jų religinius įsitikinimus.

www.sedmitza.ru