Straipsniai

Kaip įveikti tingulį?

Vasile Filat
2015 January 20 d.

Jeigu tu nemokai savęs disciplinuoti, tai tau niekas negalės padėti. Ir yra tik viena disciplinavimo paslaptis: nuolatos tai daryti.

Aš esu įsitikinęs, jog daugeliui žmonių yra aktuali tinginystės problema. Blogiausia, kad labai mažai yra tokių, kurie suvokia, jog savo gyvenime jie turi šią problemą. Biblija šia tema daug kalba. Ir daugiausiai mokymo apie tingėjimą ir tinginius yra sukoncentruota Saliamono užrašytoje Patarlių knygoje.

Taigi, kaip įveikti tingulį?

Suburk aplink save darbščius žmones

Čia tinka protingas pastebėjimas: „Pasakyk, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi“. Biblijoje ši mintis yra pasakyta taip: „Neapsirikite: ‚Blogos draugijos gadina gerus papročius‘ “ (1 Kor 15, 33).

O kitame tekste parašyta: „Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus“ (Pat 13, 20).

Neieškok draugijos tarp žmonių, kurie tik tuščiai blaškosi, o ieškok darbščių žmonių, net jeigu tingūs ir tuščiai lakstantys žmonės jų nepriima arba juos niekina.

Mokykis disciplinuoti save

Patarlių knygoje išmintingas karalius Saliamonas, pirmą kartą kalbėdamas šia tema, sako: „Tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas. Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo“ (Pat 6, 6-7).

Jeigu nesimokai savęs disciplinuoti, tau niekas negalės padėti. Ir yra tik viena disciplinavimo paslaptis: nuolatos tai daryti. Pasidaryk planą, o paskui pagal savo planą veik ir, kol nepadarysi to, ką suplanavai, neleisk sau poilsiauti arba imtis ko nors kito.

Gerai panaudok poilsio laiką

Visiems patinka poilsiauti, bet mes turime žinoti saiką. Mokykis ryte atsikelti ir dirbti visą darbui skirtą laiką. Nustatyk darbui ir poilsiui reikalingą laiką, o paskui to laikykis. Mums patinka ilsėtis, ir labai sunku grįžti prie darbo, kai jau pajunti dykinėjimo skonį. Štai ką kalba Šventasis Raštas: „Ar ilgai miegosi, tinginy? Kada atsikelsi iš savo miego? Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas“ (Pat 6, 9-10). Čia raktinis žodis yra „truputį“. Tačiau šis „truputis“ ir dar „truputis“ daro didelius dalykus: jis prives tave prie didelių praradimų, skurdo ir nepritekliaus (Pat 6, 11). Todėl kiek būtina, pailsėk, ir niekuomet savo tingėjimo nevadink poilsiu.

Nedirbk „tingia ranka“

Aš esu matęs žmonių, kurie dažnai ieško įvairių pretekstų, kad tik (nors ir neilgam) atsitrauktų nuo darbo. Tai reiškia dirbti „tingia ranka“. Ir apie tai Šventajame Rašte Dievas taip pat kalba: „Tingi ranka daro beturtį, o stropiojo ranka praturtina. Išmintingas sūnus renka vasaros metu, bet sūnus, kuris miega pjūties metu, užtraukia gėdą“ (Pat 10, 4-5). Kai prasideda darbo laikas, dirbk ir neleisk kitiems dalykams, juokeliams, pokalbiams ir t.t. vogti darbui skirto laiko.

Stenkis atlikti savo užduotis

Nežinau, ar jūs turėjote galimybę stebėti tingaus žmogaus darbą ir matyti, kaip jis nuolatos randa priežastį atsitraukti nuo darbo, kaip išsisukinėja, kad tik išvengtų darbo arba iki begalybės pratemptų laiką. Apie tai Šventasis Raštas sako: „Kaip actas dantims ir dūmai akims, taip tinginys tiems, kurie jį siunčia“ (Pat 10, 26). Argi taip nėra? Reikia taip dirbti, kad pradžiugintum tą, pas kurį dirbi, arba tuos, kuriems tu esi paskirtas vadovauti.

Nenuvertink savo galimybių

Paprastai tingūs žmonės bijo darbo, kurį būtina atlikti, ir iš pat pradžių sako, jog negali, nespės, kad labai sunku ir t.t. Mes, žmonės, apie tai taikliai išsireiškėme: „Akis bijo, o rankos daro“. Apie tuos, kurie savo ir kitų akyse nuvertina savo gebėjimus, Dievas sako: „Tinginio kelias pilnas erškėčių, o teisiojo kelias – platus“ (Pat 15, 19).

Pradėjai darbą – atkakliai eik iki galo

Šventasis Raštas sako: „Tinginys įpranta ilgai miegoti, ir dykinėjanti siela kęs alkį“ (Pat 19, 15). Mieguistas, apsileidęs, minkštabūdis... Toks žmogus iš savęs nereikalauja baigti pradėtą darbą, ir nepabaigia net paties paprasčiausio: „Tinginys įkiša ranką į dubenį, bet nenori pakelti jos prie burnos“ (Pat 19, 24).

Būk darbštus žmogus ir prisimink, jog „Tinginys nekepa medžioklės laimikio, bet darbštumas yra brangus žmogaus turtas“ (Pat 12, 27).