Įdomūs faktai

12 pačių įdomiausių faktų apie melą

www.bible-facts.ru
2015 January 08 d.

Žmogus meluoja visą savo gyvenimą - paauglystėje, subrendęs ir senatvėje. Žmogus meluoja turėdamas dingstį ir be jos. Teoriškai viskas aišku ir suprantama: nemeluok. Tačiau praktiškai viskas yra žymiai sudėtingiau. Taigi, mes visi dėl melo esame kalti. Tai mūsų prigimties dalis, kurios tikintysis Jėzumi Kristumi turi atsikratyti.

1. Statistinis žmogus sugeba atpažinti 44 proc. melo atvejų.

2. 68 proc. moterų meluoja apie savo kūno svorį.

3. Kiekvienas žmogus per 60 savo gyvenimo metų pameluoja vidutiniškai 88 tūkstančius kartų.

4. 24 proc. vyrų perdeda apie savo gaunamų pajamų kiekį.

5. Labiausiai paplitęs melas yra frazė: „Man viskas gerai“.

6. 44 proc. žmonių mano, jog norint pasakojimą padaryti įdomesnį, jį galima perdėti.

7. Pirmasis žemėje pamelavo šėtonas - visokio melo tėvas.

8. Psichikos liga, kuria sirgdamas žmogus nuolat meluoja, vadinama Miunhauzeno sindromu.

9. Apie 70–80 proc. žmonijos meluoja kasdien.

10. Taip pat melavo daugelis Biblijos herojų. Pavyzdžiui, Kainas melavo Dievui, Abraomas melavo apie Sarą, Jokūbas melavo savo tėvui, Juozapo broliai - Jokūbui, Gibeono gyventojai – Jozuei, Saulius – Samueliui, žmonės melagingai liudijo apie Jėzų, Petras – apie Jėzų, Ananijas ir Sapfyra – Dievui. Taip pat melavo Dovydas ir Achišo karalius, pribuvėjos Egipte ir t.t.

11. Biblija sako, kad „liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka nerimstanti blogybė“ (Jok 3, 8).

12. Jėzus Kristus niekuomet nemelavo.

Dievo bausmė už melą

- Dievas užkemša melagiams burną („Bet melagių burna bus užkimšta“) - Ps 63, 11
- Dievas baudžia melagius - Ps 120, 3-4
- Dievas išnaikins melagius - Ps 5, 6; Mch 6, 12-13
- Dievas nepriims melagių į dangų - Apr 21, 8. 27

Parengta pagal bible-facts.ru