Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Emanuelis - Dievas su mumis

Romualda Adomaitytė Chabarina
2014 December 24 d.

..Galbūt dažnai, galbūt ne kartą per metus,
O gal tada, kai sniego pataluos laukai suminga,
Kažkas taip tyliai atkelia širdies vartus
Ir pasibeldžia paslaptingai...

Ir lyg žvaigždė Betliejaus, džiaugsmą nešdama,
Suspindi tau ramybė Kristaus,
Kad nesijaustumei, širdie, viena,
Kad naktyje nepasiklystum.

Kad sieloj šilumos užtektų tau visus metus,
Kad tu gerumo stebuklu pasidalintum,
Ramybė Kristaus atkelia širdies vartus,
Vilties žvaigžde tau Žemėje sušvinta.

Emanuelis – Dievas su mumis – tepasibeldžia į tavas duris!

„Emanuelis – Dievas su mumis – mūsų prigimtyje, mūsų varge, mūsų gyvenimo darbuose, mūsų bausmėje, mūsų kape ir dabar su mumis, nors greičiausiai mes esame su Juo prisikėlime, paėmime, pergalėje ir Jo antrojo atėjimo šlovėje.“ /Charles Spurgeon/