Video pamokslai

Mūsų tikėjimas riboja Dievo darbus

Mindaugas Dikšaitis
2014 December 21 d.