Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Dėkoju, Dieve

Romualda Adomaitytė Chabarina
2014 December 17 d.

...Nubudo rytas, o su juo – ir aš,
Ir pas Tave mintis pirmoji skrenda:
Dėkoju, Viešpatie, už paukštį supančias šakas,
Už šviesą Tau, kurią matau pro langą. 

Kasdienę duoną, mylinčias rankas
Ir už artumą Angelo globėjo,
Už tai, kad Tu neši manas naštas
Ir mano maldą visuomet girdėjai...

Džiaugsmu pražysta su Tavim diena,
Suspindi ašara skausme suklupus...
Prie židinio namų nesu viena, –
Tu laimini – ir gieda mano lūpos!