Įdomūs faktai

Įdomūs faktai apie Jėzaus mokinius

bible-facts.ru
2014 December 11 d.

• Apaštalas - (iš graikų k. - άπόστολος) reiškia pasiuntinys, ambasadorius, skelbėjas

• Dvylika Jėzaus Kristaus mokinių: Petras, Jokūbas, Jonas, Andriejus, Pilypas, Baltramiejus, Matas, Tomas, Jokūbas, Tadas, Simonas ir Judas.

• Įdomu, jog tarp Jėzaus mokinių buvo du Judai. Tačiau tas, kuris išdavė Dievo Sūnų, buvo Judas Iskarijotas.

• Judo vardas tapo bendriniu daiktavardžiu, reiškiančiu išdaviką.

• Apaštalas Matas gimė Nazarete, bet gyveno daugiausiai Kafarnaume; jis yra pirmosios Evangelijos autorius. Matas tarnavo misionieriumi Etiopijoje. Jis ten įsteigė daug bažnyčių ir atvedė pas Kristų daugybę žmonių.

• Pats ankstyviausias apaštalo Petro atvaizdas buvo atliktas III amžiaus antroje pusėje. Atvaizdas buvo rastas vienoje iš Romos katakombų, kurioje rinkdavosi ankstyvieji krikščionys.

• Motiejus buvo vietoje Judo Iskarijoto išrinktas apaštalas.

• Pati didžiausia pasaulyje katedra yra Vatikane, ji pavadinta šventojo Petro vardu. Antra pagal dydį katedra yra Londone ir pavadinta šventojo Pauliaus vardu.

• Judas buvo Jokūbo sūnus. Jis turėjo tris vardus: Lukas jį vadino Judu, Matas – Leviu, o Morkus – Tadu. Jis buvo misionierius Edesoje, buvusioje prie Eufrato upės. Ten jis padarė daug stebuklų ir išgydė daugelį žmonių. Daugelis žmonių atėjo pas Kristų, tačiau tai supykdė likusius.

• Paulius, su Barnabu keliaudamas į Listrą, išgydė raišą žmogų. Miesto gyventojai dėl to buvo taip apstulbę, jog nusprendė: Paulius ir Barnabas yra dievai. Barnabas buvo palaikytas Dzeusu, o Paulius – Hermiu. Dzeuso šventyklos kunigas net norėjo jų garbei aukoti aukas. Apaštalams vos pasisekė įtikinti gyventojus, kad šie pagonių dievai su jais neturi nieko bendra.

• Petras buvo vedęs, apie tai mes sužinome Evangelijoje. Jėzus išgydė jo uošvę, kuri sirgo karštine.

• Petro brolis Andriejus buvo kilęs iš Galilėjos Betsaidos. Jis skelbė Evangeliją daugeliui Azijos tautų.

• Paulius nuo gimimo buvo Romos pilietis; tai, beje, jam ne kartą išgelbėjo gyvybę.

• Mylimas Viešpaties mokinys Jonas vienintelis iš apaštalų sulaukė gilios senatvės. Jis paseno Patmos saloje ir ten iš Viešpaties gavo Apreiškimą.

• Judo vardas buvo vienas iš labiausiai tuo metu Judėjoje paplitusių vardų. Pravardė Iskarijotas reiškia gyvenimo vietą – „iš apygardos“, „iš apskrities“, kaip pvz., Jėzų vadino „iš Nazareto“.

• Lukas buvo gydytojas ir trečiosios Evangelijos bei Apaštalų darbų autorius. Jis kai kuriose kelionėse lydėjo Paulių.

• Šventųjų Apaštalų darbuose evangelistas Lukas pastebi, kad Petras buvo „nemokytas ir paprastas“ žmogus. Tačiau tai nė kiek nesutrukdė Dievui iš nedidelio miestelio (esančio Galilėjos ežero šiaurės rytuose) žvejo padaryti aukščiausią apaštalą.

• Kafarnaumo rytinėje dalyje yra graikų stačiatikių 12 apaštalų šventovė, kuri buvo pastatyta praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje ir, ko gero, yra pats žymiausias tų vietų pastatas.

• Australijoje yra 12 apaštalų Uolos. Jos yra pakrantės pietryčiuose. Šios klinčių uolos yra Australijos Port Kempbelo nacionaliniame parke (The Port Campbell National Park), Viktorijos valstijoje. Uolos pavadintos 12 apaštalų garbei.

• Audrapaukštis (puffinus) – gana nepaprastas paukštis. Šie paukščiai praminti švento Petro paukščiais, nes jie vaikšto vandens paviršiumi. Paukštis angliškai vadinamas „petrel“. Visi audrapaukščiai retai nusileidžia ant žemės ir negrabiai ja vaikšto. Tačiau prieš pakylant, jie ilgai eina lyg per vandenį, kol jų ilgi sparnai įgauna pakėlimo jėgą.

• Vienuolika apaštalų buvo kilę iš gimtosios Jėzaus srities Galilėjos. Natanaelis buvo iš Kanos, Pilypas, Petras ir Andriejus iš pradžių atėjo iš Betsaidos, Petras ir Andriejus vėliau persikėlė į Kafarnaumą, kur gyveno ir Matas. Jokūbas ir Jonas buvo žvejai ir tikriausiai taip pat gyveno Kafarnaume arba netoli jo. Judas Iskarijotas, kuris vėliau išdavė Jėzų, buvo vienintelis apaštalas kilęs iš Judėjos.

• Ar žinote, kad yra paukščiai, vadinami apaštalais? Šie paukšteliai gyvena Australijoje ir dažnai susiburia į nedidelius būrelius po dvylika. 12 apaštalų – 12 paukščių būrelis. Jie draugiškai darbuojasi ir visuomet kartu suka lizdą.

• Evangelistas Lukas taip pat praneša, kad „Po to Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt mokinių ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma Jo į visus miestus bei vietoves, kur Jis ketino eiti“ (Lk 10, 1).

• Apaštalų darbų knyga iš esmės aprašo dviejų apaštalų gyvenimą ir veiklą.

• Apaštalas Paulius skelbė Evangeliją Mažojoje Azijoje, Graikijoje, Makedonijoje, Romoje ir kitose vietose.