Straipsniai

7 keliai, kuriais Dievas išmėgina mūsų ištikimybę

Rick Warren
2014 November 22 d.

Duosiu jums vieną patarimą dėl jūsų finalinio egzamino. Ateis laikas, kai jūs stovėsite prieš Dievą ir Jis vertins jūsų ištikimybę. Norėdamas įvertinti jūsų ištikimybę, Jis atkreips dėmesį į septynis jūsų gyvenimo aspektus. Todėl jums reikia itin pasidomėti, kaip išvystyti šias septynias jūsų gyvenimo ir jūsų tarnystės sritis.

1.    Ar teisingi jūsų tikslai?

Ištikimas žmogus žino, kas gyvenime yra svarbu, o kas ne. Ištikimas žmogus žino, kaip racionaliai panaudoti jam duotą gyvenimą. Ištikimas žmogus suvokia savo gyvenimą. Ištikimas žmogus atskiria svarbų dalyką nuo nesvarbaus.

Patarlių 28, 20 parašyta: „Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas“. Ši eilutė ištikimybei priešpastato troškimą praturtėti. Čia kalbama apie uždarbį. Čia kalbama apie būtinybę suprasti, kad gyvenime yra kažkas svarbiau už daiktų kaupimą. Biblija moko, kad šiame materialistiniame pasaulyje mes turime gyventi kaip prieš srovę plaukiančios žuvys. Ištikimybė įrodoma tuo, jog mes atsisakome priimti vertybes tos sistemos, kuri skelbia, kad mūsų gyvenimo tikslas Nr.1. yra „visagaliai pinigai“. Ištikimybę dažnai liudija tai, kad žmogus, norėdamas turėti daugiau laisvo laiko tarnystei, pasirenka mažiau užimtą gyvenimą.

2.    Ar mums rūpi kitų žmonių interesai?

Antras kriterijus, pagal kurį Dievas vertins mūsų ištikimybę – tai požiūris į kitų žmonių poreikius. Ar mes rūpinomės kitais, o ne vien savimi?

Ištikimybė plaukia prieš šiuolaikinę kultūrą, kuri klausia: „Kokia man iš to nauda? Kokie mano poreikiai, mano ambicijos, mano troškimai, mano tikslai, mano skausmas, mano vertybės, mano pelnas, kokia man iš to nauda?“ Tačiau Dievas sako, kad mūsų ištikimybė pasireiškia tuo, jog savo dėmesį nukreipiame į kitus žmones, kada savo gyvenimu dalinamės su kitais, koncentruodamiesi į kitų žmonių, o ne tik į savo poreikius.

3.    Ar jūs deramai gyvenate netikinčiųjų akivaizdoje?

Kitais žodžiais tariant, ištikimybė vertinama pagal jūsų liudijimo kokybę išoriniam pasauliui. Biblija moko, kad pastorius visuomenėje privalo būti nepeiktinas ir turi turėti gerą reputaciją ne tik tarp tikinčiųjų, bet ir tarp pasauliečių. Kai Dievas vertins jūsų ištikimybę, Jam nerūpės jūsų gražbylystė, Jį domins, kaip jus vertino aplinkiniai.

4.    Ar jūs išpildote savo pažadus?

Kai Dievas vertins jūsų ištikimybę, Jis prisimins visus jūsų pažadus. Patarlių 20, 25 skelbia: „Spąstai žmogui - padaryti įžadą, o po to galvoti“. Žymiai lengviau prisiskolinti, negu išmokėti skolas (kas reiškia pažadą grąžinti skolas). Lengviau pradėti santykius, negu juos užbaigti. Lengviau pasidaryti tvarkaraštį, negu pagal jį gyventi. Tačiau Biblija sako, kad „jei pasakei – tai padaryk“. Išpildyk savo pažadus. Nuoskaudų ir pasipiktinimų priežastis Nr.1 yra neišpildyti pažadai.

5.    Ar jūs lavinate Dievo jums duotas dovanas?

Biblija aiškiai akcentuoja dvasinių dovanų ir talentų, kuriuos mums davė Dievas, panaudojimą. Dievas įdėjo indėlį į mūsų gyvenimą ir laukia naudingo atidavimo (naudingumo koeficiento). 1 Petro 4, 10 sakoma: „Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana“. Atkreipkite dėmesį, jog čia sakoma, kad jeigu nepanaudosite savo dvasinių dovanų, jūs tapsite neištikimi. Ištikimybė yra grindžiama tuo, kaip mes elgiamės su tuo, ką turime.

6.    Ar jūs vykdote Dievo įsakymus?

1 Samuelio 2, 35 Dievas sako: „Aš pakelsiu sau ištikimą kunigą“, ir pabrėžia: „kuris darys tai, kas yra mano širdyje ir mano mintyse“. Dievas apibūdina ištikimybę kaip „paklusnumą Kristaus įsakymams“. Mes galime būti talentingi lyderiai ir oratoriai, bet pagal Dievo apibrėžimą nepaklusnumas mus diskvalifikuoja iš ištikimųjų tarpo.

7.    Ar perduodate savo žinias kitiems?

Biblija daug kalba apie padauginimo (pagausinimo) principą. Jūs turite perduoti tikintiesiems tai, ką priėmėte. Šiandien čia nebūtų nė vieno iš mūsų, jeigu per 2000 Bažnyčios egzistavimo metų nebūtų buvusių ištikimų vyrų ir moterų. Šiandien mes mokome, nes ištikimi vyrai ir moterys paskyrė laiko ir užrašė Šventąjį Raštą, kiti – išsaugojo, o treti Bibliją išvertė. Mes esame čia šiandien dėl to, kad Evangeliją mums paliudijo ištikimi žmonės.

Jeigu Dievas jums parodė tiesą, jūsų pareiga – ją perduoti kitiems.

Kaip man tapti ištikimu? Galatams 5, 22-23 sakoma: „Bet Dvasios vaisiai yra (...) ištikimybė“ Tai vienas iš devynių vaisių. Jei mano gyvenime veikia Šventoji Dvasia, aš parodysiu ištikimybę. Kaip jūs sužinosite, jog esate pripildyti Dvasios? Koks tai bus požymis?

Mes galime ką nors išgyventi ir, nepaisant to, nebūti pripildyti Dvasios. Aš tai parodau, kai būnu ištikimas tuose dalykuose, kurių iš manęs tikisi Dievas.

Rick Warren yra Lake Forest miesto (Kalifornijoje) Soldbeko bažnyčios, kuri yra viena iš pačių didžiausių bažnyčių Amerikoje, įkūrėjas. Rick yra „The New York Times“ bestselerio „Gyvenimas dėl tikslo“ autorius. Jo knyga „Tikslo siekianti bažnyčia“ buvo pavadinta viena iš krikščioniškų knygų, kurios pakeitė XX amžiaus pasaulį. Jis taip pat įkūrė pasaulinę pastorių bendriją  www.pastors.com.