Įdomūs faktai

Išmintingi krikščioniški posakiai

www.bible-facts.ru
2014 November 12 d.

•    Kristus užėmė mano vietą ant kryžiaus, kad galėtų padovanoti man vietą danguje.

•    Baimė mato kliūtis, tikėjimas – galimybes.

•    Tik gyvas Gelbėtojas pajėgus išgelbėti mirštantį pasaulį.

•    Jūsų krikščioniškumas yra bevertis, jeigu jūs visai nesikeičiate.

•    Pasitikėjimas Dievu – užtikrinta priemonė nuo baimės.

•    Tik vienas mūsų lūpomis ištartas žodis gali daug pasakyti apie mūsų širdį.

•    Ak, kad tik būtų tyros mintys ir ketinimai, o visa kita bus pridėta!

•    Tas, kuris jums skleidžia paskalas apie kitus, su kitais liežuvauja apie jus!

•    Skleiskite visur naujieną apie Gerąją Naujieną!

•    Kai nustojama augti, prasideda nuosmukis.

•    Padėdamas kitam, pats esi palaiminamas.

•    Augti gali tik tai, kas jau yra jumyse.

•    Dievas panardina į gilius vandenis ne tam, kad paskandintų, bet tam, kad nuplautų.

•    Norint nepatekti į pagundų valią (valdžią), reikia būti Kristaus valioje (valdžioje).

•    Kristaus stebuklai mus veda į Kristaus dangų.

•    Kokia būtų mano bažnyčia, jeigu visi nariai būtų tokie, kaip aš?

•    Ko mes esame verti, galima spręsti iš to, kaip mes elgiamės, kai mūsų niekas nemato.

•    Norint atsiskaityti su skriaudėju, reikia nusmukti iki jo lygio.

•    Jėzus užmokėjo už mano išgelbėjimą. O kaip man atsidėkoti Jam už tai?

•    Ant kryžiaus susitiko Dievo teisingumas ir gailestingumas.

•    Jeigu Kristus gyvena mumyse, mes su Juo gyvensime amžinai.

•    Kai mes akis į akį pamatysime Kristų, mumyse atsispindės Jo šlovė.

•    Išgelbėjimas – tai ne jausmai, o tikėjimas.

•    Jeigu Biblijos skonį ragausime tik retkarčiais, jos niekuomet gerai neparagausime.

•    Kai Dievas jums prideda gyvenimo metų, prašykite, kad Jis jūsų metams pridėtų gyvybės.

•    Mūsų ribotų jėgų fone dar geriau matoma beribė Dievo jėga.

•    Gebėjimas priimti kritiką – aiškus dvasinio augimo ženklas.

•    Kristus pasakė: „Eikite į visą pasaulį“ (Mk 16, 15). O visas pasaulis prasideda už jūsų durų.

•    Geriausio laiko gyriui, negu tiesiog dabar, jūs niekuomet nerasite.

•    Ko mes verti, aišku ne dėl to, ką mes turime, o dėl to, kaip mes elgiamės su tuo, ką turime.

•    Labiausiai patinkanti Dievui auka – jūs patys.

•    Prieš norint tarnauti, mums reikia gerai susipažinti su Tuo, Kuriam mes norime tarnauti.

•    Malda, tai pokalbis su mūsų geriausiu Draugu.

•    Kol mes nepradėsime gyventi pagal Bibliją, negalėsime sakyti, kad ją suprantame.

•    Neganda ir jėga ją įveikti ateina drauge.

•    Rankomis pastatyti namai, dar ne namai. Tikri namai statomi širdimi.

•    Jeigu mums kas nors trukdo, galbūt mes galime jam kaip nors padėti?

•    Kai mes manome, jog esame nuolankūs, tai iš tikrųjų taip nėra.

•    Norėdami patirti Dievo galią, mes turime pripažinti savo silpnumą.

•    Jeigu krikščionis nemiega, jis negali nedirbti.

•    Jeigu jūs trokštate įtikti Dievui, tai ir darykite ko trokštate.

•    Jeigu išleisime iš akių Dievą, kliūtys mums pasirodys didesnės, negu jos yra iš tiesų.

Parengta pagal www.bible-facts.ru