Video pamokslai

Dėkinga širdis (1Tes 5, 12-24)

Audrius Putvinskas
2014 October 26 d.