Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Niekada neliksi vienas

Romualda Adomaitytė Chabarina
2014 October 22 d.

...„Tu niekada nebūsi vienas kelyje!“ –
Kasdien man Tavo meilė, Viešpatie, kartoja,
Todėl vilties liepsna negęsta širdyje
Ir džiaugsmas sielos stygom groja.

„Tu niekada nebūsi vienas kelyje!“
Kokia palaima, Dieve, tai žinoti...
Už tai aš nepaliausiu Tau dėkoti
Ir liksiu su Tavim ramus net naktyje.