Video pamokslai

Kūniško mąstymo spąstai (Rom 8, 5-9: 8, 12-13)

Artūras Pučkovas
2014 October 19 d.