Video pamokslai

Kas žino, gal dėl šio laiko... (Est 4, 14)

Mindaugas Dikšaitis
2014 September 07 d.